Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search

ISSN 1000-3290
CN 11-1958/O4
Semimonthly
About
   » About APS
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse APS
   » Accepts
   » In Press
   » Current Issue
   » Past Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "0760H":
8184 Guo Li-Qiang, Ding Jian-Ning, Yang Ji-Chang, Wang Shu-Bo, Ye Feng, Cheng Guang-Gui, Ling Zhi-Yong, Fan Hui-Juan, Yuan Ning-Yi, Wang Xiu-Qin
  Photo-absorption coefficient approximation of hydrogenated silicon films
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (11): 8184-8190 [Abstract] (3783) [HTML 0 KB] [PDF 880 KB] (1159)
7078 Chen Bo-Lun, Yang Zheng-Hua, Cao Zhu-Rong, Dong Jian-Jun, Hou Li-Fei, Cui Yan-Li, Jiang Shao-En, Yi Rong-Qing, Li San-Wei, Liu Shen-Ye, Yang Jia-Min
  Reflectivity uncertainty analysis of planar mirror calibration in BSRF
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (10): 7078-7085 [Abstract] (3010) [HTML 0 KB] [PDF 913 KB] (573)
364 Huang Chao-Qiang, Chen Bo, Li Xin-Xi, V. G. Syromyatnikov, N. K. Pleshanov
  Investigation of interfacial structure and property of CoFe/TiZr multilayers by polarized neutron reflectometry
    Acta Physica Sinica   2008 Vol.57 (1): 364-370 [Abstract] (3423) [HTML 1 KB] [PDF 378 KB] (1594)
4648 Gao Cheng-Yong, Xia Hai-Rui, Xu Jian-Qiang, Si Shu-Chun, Zhang Huai-Jin, Wang Ji-Yang, Song Hua-Long
  Photorefractive properties of Ca2+doped sodium barium niobate crystals
    Acta Physica Sinica   2007 Vol.56 (8): 4648-4652 [Abstract] (3518) [HTML 0 KB] [PDF 224 KB] (979)
5942 Wang Zhen, Yang Jian-Lun, Xu Rong-Kun, Li Lin-Bo, Xu Ze-Ping, Zhang Fa-Qiang, Zhong Yao-Hua
  Framing shadowgraphy of 266nm laser probing for the diagnosis of Z-pinch plasmas
    Acta Physica Sinica   2006 Vol.55 (11): 5942-5946 [Abstract] (3832) [HTML 0 KB] [PDF 252 KB] (1234)
809 Huang Wen-Zhong, Li Yin-Jun, Gu Yu-Qiu, Zhang Jie, You Yong-Lu, CunYu Shutai, He Ying-Ling, Lei An-Le, Chen Cheng-Lin, Ma Yue-Yin, Jin Chun-Sui
  The reflectivity measurement of the 28.5nm multilayer mirror
    Acta Physica Sinica   2003 Vol.52 (4): 809-812 [Abstract] (3191) [HTML 0 KB] [PDF 160 KB] (694)
1099 Sun Ke-Xu, Yi Rong-Qing, Yang Guo-Hong, Jiang Shao-En, Cui Yan-Li, Liu Shen-Ye, Ding Yong-Kun, Cui Ming-Qi, Zhu Pei-Ping, Zhao Yi-Dong, Zhu Jie, Zheng Lei, Zhang Jing-He
  The reflectance calibration of soft x-ray planar mirror with different grazing angle
    Acta Physica Sinica   2004 Vol.53 (4): 1099-1104 [Abstract] (3404) [HTML 0 KB] [PDF 267 KB] (941)
856 LIN XIU-CHUAN, SHAO TIAN-MIN
  LUMPED METHOD FOR THE MEASUREMENT OF LASER ABSORPTANCE OF MATERIALS 
    Acta Physica Sinica   2001 Vol.50 (5): 856-859 [Abstract] (3082) [HTML 0 KB] [PDF 143 KB] (1026)
1521 MIAO RUN-CAI, YANG ZONG-LI
  THE PHYSICAL PROPERTIES OF LIQUID SURFACE WAVE AND ITS OPTICAL DIFFRACTION
    Acta Physica Sinica   1996 Vol.45 (9): 1521-1525 [Abstract] (2731) [HTML 0 KB] [PDF 317 KB] (1257)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 1, 9 records
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn