Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search

ISSN 1000-3290
CN 11-1958/O4
Semimonthly
About
   » About APS
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse APS
   » Accepts
   » In Press
   » Current Issue
   » Past Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "42.81.-i":
84211 Li Zhan-Long, Lu Guo-Hui, Sun Cheng-Lin, Men Zhi-Wei, Li Zuo-Wei, Gao Shu-Qin
  Enhancing stimulated Raman scattering of benzene high-order Stokes lines by fluorescence of 4-sulfphenyl porphyin in liquid-core optical fiber
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (8): 84211-084211 [Abstract] (1531) [HTML 0 KB] [PDF 1243 KB] (814)
74221 Qiao Xue-Guang, Ding Feng, Jia Zhen-An, Fu Hai-Wei, Ying Xu-Dong, Zhou Rui, Song Juan
  High-accuracy quasi-distributed optical fiber Bragg gratingseismic demodulation system
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (7): 74221-074221 [Abstract] (3956) [HTML 0 KB] [PDF 1683 KB] (948)
8615 Li Zhuo-Xuan, Pei Li, Qi Chun-Hui, Peng Wan-Jing, Ning Ti-Gang, Zhao Rui-Feng, Gao Song
  Fiber grating Fabry-Perot cavity studied by V-I transmission matrix method
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (12): 8615-8624 [Abstract] (4956) [HTML 0 KB] [PDF 1154 KB] (972)
8632 Zhang Ya-Ni
  High-birefringence negative dispersion effect of novel rectangular lattice photonic crystal fiber
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (12): 8632-8639 [Abstract] (3955) [HTML 0 KB] [PDF 1061 KB] (1005)
6036 Zhang Xin-Feng, Fan Shi-Lin, Jia Feng-Dong, Xue Ping, Xu Xiang-Yuan, Zhong Zhi-Ping
  Theoretical study of autoionization Rydberg series 3d4s(1D2)nf2 D3/2,3d4s(1D2)nf2 F5/2 and 3d4s(1D2
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (9): 6036-6043 [Abstract] (4772) [HTML 0 KB] [PDF 811 KB] (1081)
6299 Zhang Xiao-Juan, Zhao Jian-Lin
  A synthetical simulation and analysis of band-gap and modal field of photonic crystal fiber
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (9): 6299-6305 [Abstract] (4014) [HTML 0 KB] [PDF 1174 KB] (1326)
1030 Yang Wei, Liu Ying, Xiao Li-Feng, Yang Zhao-Xiang, Pan Jian-Xuan
  Acousto-optic wavelength-tunable erbium-doped fiber ring laser
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (2): 1030-1034 [Abstract] (3718) [HTML 0 KB] [PDF 694 KB] (877)
6308 Guo Tie-Ying, Lou Shu-Qin, Li Hong-Lei, Jian Shui-Sheng
  Control of the fabrication parameters during the fabrication of photonic crystal fibers
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (9): 6308-6315 [Abstract] (3516) [HTML 0 KB] [PDF 370 KB] (1459)
4724 Guo Tie-Ying, Lou Shu-Qin, Li Hong-Lei, Jian Shui-Sheng
  Capillary drawing for fabrication of photonic crystal fibers: theoretical calculation and experiments
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (7): 4724-4730 [Abstract] (3912) [HTML 0 KB] [PDF 282 KB] (1526)
321 Yan Feng-Ping, Wei Yan, Fu Yong-Jun, Wei Huai, Gong Tao-Rong, Wang Lin, Li Yi-Fan, Liu Peng, Liu Yang, Tao Pei-Lin, Qu Mei-Xia, Jian Shui-Sheng
  Study on the performance of stress area mismatched Panda polarization-maintaining fiber
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (1): 321-327 [Abstract] (3321) [HTML 0 KB] [PDF 291 KB] (1408)
328 Yang Wei, Liu Ying, Xiao Li-Feng, Gao Shu-Li
  Suppression of sidelobe levels using two cascaded single-stage acousto-optic tunable filters
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (1): 328-332 [Abstract] (3402) [HTML 0 KB] [PDF 286 KB] (949)
14206 Li Zheng-Ying, Zhou Lei, Sun Wen-Feng, Li Zi-Mo, Wang Jia-Qi, Guo Hui-Yong, Wang Hong-Hai
  High speed and high precision demodulation method of fiber grating based on dispersion effect
    Acta Physica Sinica   2017 Vol.66 (1): 14206-014206 [Abstract] (415) [HTML 1 KB] [PDF 721 KB] (400)
14210 Yang Pei-Long, Dai Shi-Xun, Yi Chang-Shen, Zhang Pei-Qing, Wang Xun-Si, Wu Yue-Hao, Xu Yin-Sheng, Lin Chang-Gui
  Design and performance of mid-IR dispersion in photonic crystal fiber prepared from a flattened chalcogenide glass
    Acta Physica Sinica   2014 Vol.63 (1): 14210-014210 [Abstract] (631) [HTML 1 KB] [PDF 804 KB] (640)
14216 Zhou Rui, Zhang Jing, Hu Man-Li, Feng Zhong-Yao, Gao Hong, Yang Yang, Zhang Jing-Hua, Qiao Xue-Guang
  A vibration detection system based on two-stage polarization maintaining fiber Sagnac loop fiber laser
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (1): 14216-014216 [Abstract] (1340) [HTML 1 KB] [PDF 1634 KB] (418)
14701 Chen Yan, Zhou Gui-Yao, Xia Chang-Ming, Hou Zhi-Yun, Liu Hong-Zhan, Wang Chao
  Analysis of a novel dual-mode large-mode-area micro-structured fiber
    Acta Physica Sinica   2014 Vol.63 (1): 14701-014701 [Abstract] (477) [HTML 1 KB] [PDF 3741 KB] (572)
24201 Yan Xue-Guo, Shen Yi, Pan Cong, Li Peng, Ding Zhi-Hua
  Tapered structure based all-fiber probe for endoscopic optical coherence tomography
    Acta Physica Sinica   2016 Vol.65 (2): 24201-024201 [Abstract] (601) [HTML 1 KB] [PDF 808 KB] (219)
24210 Jin Wen-Xing, Ren Guo-Bin, Pei Li, Jiang You-Chao, Wu Yue, Shen Ya, Yang Yu-Guang, Ren Wen-Hua, Jian Shui-Sheng
  Dual-mode large-mode-area multi-core fiber with circularly arranged airhole cores
    Acta Physica Sinica   2017 Vol.66 (2): 24210-024210 [Abstract] (230) [HTML 1 KB] [PDF 491 KB] (190)
24211 Fu Xing-Hu, Xie Hai-Yang, Yang Chuan-Qing, Zhang Shun-Yang, Fu Guang-Wei, Bi Wei-Hong
  Research on the temperature sensing characteristics of triple cladding quartz specialty fiber based on cladding mode resonance
    Acta Physica Sinica   2016 Vol.65 (2): 24211-024211 [Abstract] (509) [HTML 1 KB] [PDF 576 KB] (371)
24213 Li Shu-Biao, Wu Bao-Jian, Wen Feng, Han Rui
  Research on magnetic control mechanism of four-wave mixing in highly nonlinear fiber
    Acta Physica Sinica   2013 Vol.62 (2): 24213-024213 [Abstract] (888) [HTML 1 KB] [PDF 388 KB] (540)
34208 Liu Chao, Pei Li, Li Zhuo-Xuan, Ning Ti-Gang, Gao Song, Kang Ze-Xin, Sun Jiang
  Characteristics of the fiber Bragg grating based all-fiber acousto-optic modulator
    Acta Physica Sinica   2013 Vol.62 (3): 34208-034208 [Abstract] (1185) [HTML 1 KB] [PDF 509 KB] (1881)
34215 Chen Qi-Jie, Zhou Gui-Yao, Shi Fu-Kun, Li Duan-Ming, Yuan Jin-Hui, Xia Chang-Ming, Ge Shu
  Study of near-infrared dispersion wave generation for microstructured fiber
    Acta Physica Sinica   2015 Vol.64 (3): 34215-034215 [Abstract] (558) [HTML 1 KB] [PDF 434 KB] (321)
44202 Li Hong-Xia, Jiang Yang, Bai Guang-Fu, Shan Yuan-Yuan, Liang Jian-Hui, Ma Chuang, Jia Zhen-Rong, Zi Yue-Jiao
  Single mode optoelectronic oscillator assisted by active ring resonance cavity filtering
    Acta Physica Sinica   2015 Vol.64 (4): 44202-044202 [Abstract] (414) [HTML 1 KB] [PDF 460 KB] (326)
44208 Guo Xu-Dong, Tang Jun, Liu Wen-Yao, Guo Hao, Fang Guo-Cheng, Zhao Miao-Miao, Wang Lei, Xia Mei-Jing, Liu Jun
  Application of cone-cylinder combined fiber probe to surface enhanced Raman scattering
    Acta Physica Sinica   2017 Vol.66 (4): 44208-044208 [Abstract] (323) [HTML 1 KB] [PDF 1272 KB] (220)
44222 Chen Xiang, Zhang Xin-Ben, Zhu Xian, Cheng Lan, Peng Jing-Gang, Dai Neng-Li, Li Hai-Qing, Li Jin-Yan
  Effects of structure parameters on the dispersion properties of dispersion compensation photonic crystal fiber
    Acta Physica Sinica   2013 Vol.62 (4): 44222-044222 [Abstract] (984) [HTML 1 KB] [PDF 494 KB] (774)
44223 Miao Yin-Ping, Yao Jian-Quan
  Temperature sensitivity of microstructured optical fiber filled with ferrofluid
    Acta Physica Sinica   2013 Vol.62 (4): 44223-044223 [Abstract] (1002) [HTML 1 KB] [PDF 2942 KB] (1230)
44224 Zheng Si-Wen, Lin Zhen, Ren Guo-Bin, Jian Shui-Sheng
  Design and analysis of novel multi-core dual-mode large-mode-area optical fiber
    Acta Physica Sinica   2013 Vol.62 (4): 44224-044224 [Abstract] (1527) [HTML 1 KB] [PDF 5257 KB] (1188)
64204 Gu Ting-Ting, Huang Su-Juan, Yan Cheng, Miao Zhuang, Chang Zheng, Wang Ting-Yun
  Refractive Index Measurement Research for Optical Fiber Based on Digital Hologram
    Acta Physica Sinica   2015 Vol.64 (6): 64204-064204 [Abstract] (723) [HTML 1 KB] [PDF 899 KB] (326)
64208 Zheng Xing-Juan, Ren Guo-Bin, Huang Lin, Zheng He-Ling
  Study on bending losses of few-mode optical fibers
    Acta Physica Sinica   2016 Vol.65 (6): 64208-064208 [Abstract] (781) [HTML 1 KB] [PDF 392 KB] (299)
64212 Jiang Shan-Shan, Liu Yan, Xing Er-Jun
  Finite element analysis and design of few mode fiber with low differential mode delay
    Acta Physica Sinica   2015 Vol.64 (6): 64212-064212 [Abstract] (624) [HTML 1 KB] [PDF 593 KB] (295)
64214 Lin Zhen, Zheng Si-Wen, Ren Guo-Bin, Jian Shui-Sheng
  Characterization and comparison of 7-core and 19-core large-mode-area few-mode fibers
    Acta Physica Sinica   2013 Vol.62 (6): 64214-064214 [Abstract] (798) [HTML 1 KB] [PDF 1839 KB] (1609)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 2 of 4, 98 records
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn