Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search

ISSN 1000-3290
CN 11-1958/O4
Semimonthly
About
   » About APS
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse APS
   » Accepts
   » In Press
   » Current Issue
   » Past Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "42.82.Et":
154203 Wang Hui-Ying, Wang Zhi, Cui Can, Li Hang-Tian, Li Qiang, Zhan Xiang-Kong, Wang Jian, Wu Chong-Qing
  Dispersion characteristics of nonreciprocal gyroelectric silicon-on-insulator rectangular waveguide
    Acta Physica Sinica   2019 Vol.68 (15): 154203-154203 [Abstract] (102) [HTML 1 KB] [PDF 2418 KB] (53)
104206 Xu Nan, Zhang Yan
  Topological edge states with skin effect in a trimerized non-Hermitian lattice
    Acta Physica Sinica   2019 Vol.68 (10): 104206-104206 [Abstract] (79) [HTML 1 KB] [PDF 11370 KB] (42)
104210 Tu Xin, Chen Zhen-Min, Fu Hong-Yan
  Reivew of silicon photonic switches
    Acta Physica Sinica   2019 Vol.68 (10): 104210-104210 [Abstract] (300) [HTML 1 KB] [PDF 1023 KB] (351)
124210 Li Jian-Guang, Chen Yun-Lin, Zhang Jin-Hong
  A study of two-dimensional hexagonal phase array optical beam splitter modulated by external electric field
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (12): 124210-124210 [Abstract] (1483) [HTML 1 KB] [PDF 5236 KB] (615)
124216 Xiao Jin-Biao, Li Wen-Liang, Xia Sai-Sai, Sun Xiao-Han
  Full-vectorial analysis of the directional couplers in horizontal multiple-slotted silicon wires with trapezoidal cross-section
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (12): 124216-124216 [Abstract] (1491) [HTML 1 KB] [PDF 1640 KB] (465)
117302 Shen Yun, Fan Ding-Huan, Fu Ji-Wu, Yu Guo-Ping
  Theoretical research on optical properties of gain-assisted plasmonic coupled resonator optical waveguides
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (11): 117302-117302 [Abstract] (4356) [HTML 0 KB] [PDF 1321 KB] (784)
104217 Zhang Jun, Yu Tian-Bao, Liu Nian-Hua, Liao Qing-Hua, He Ling-Juan
  Propagation properties of light in multimode photonic crystal waveguides with triangular lattices based on total internal reflection
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (10): 104217-104217 [Abstract] (3974) [HTML 0 KB] [PDF 2171 KB] (923)
94214 Yue Song, Li Zhi, Chen Jian-Jun, Gong Qi-Huang
  Dielectric waveguide with deep subwavelength mode confinement based on coupled nanowires
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (9): 94214-094214 [Abstract] (3716) [HTML 1 KB] [PDF 1914 KB] (832)
34217 Liu Shuo, Li Shu-Guang, Fu Bo, Zhou Hong-Song, Feng Rong-Pu
  Analysis of coupling characteristics of midinfrared high polarization chalcogenide glass dual-core photonic crystal fiber
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (3): 34217-034217 [Abstract] (3503) [HTML 0 KB] [PDF 1310 KB] (975)
14220 Hu Hai-Feng, Cai Li-Kang, Bai Wen-Li, Zhang Jing, Wang Li-Na, Song Guo-Feng
  Simulation research on the control of terahertz beam direction by surface plasmon
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (1): 14220-014220 [Abstract] (4233) [HTML 0 KB] [PDF 755 KB] (903)
6273 Ye Tao, Xu Xu-Ming
  The design and optimization of high efficiency heterostructure four-wavelength wavelength division multiplexing
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (9): 6273-6278 [Abstract] (3515) [HTML 0 KB] [PDF 1832 KB] (845)
6532 Hao Peng, Wu Yi-Hui, Zhang Ping
  Study of interaction of surface plasmon resonance sensor with nano-gold
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (9): 6532-6537 [Abstract] (5440) [HTML 0 KB] [PDF 1083 KB] (1984)
7030 Zhang Yu-Ping, Zhang Hui-Yun, Geng You-Fu, Tan Xiao-Ling, Yao Jian-Quan
  Transmission properties of terahertz wave in finite conductance metal-coated hollow waveguide
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (10): 7030-7033 [Abstract] (3606) [HTML 0 KB] [PDF 147 KB] (1217)
5467 Liu Sheng, Zhang Peng, Xiao Fa-Jun, Gan Xue-Tao, Zhao Jian-Lin
  Analysis of linear defect modes in two-dimensional photonic lattices by employing Brillouin zone spectroscopy
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (8): 5467-5472 [Abstract] (2285) [HTML 0 KB] [PDF 351 KB] (1051)
4011 Xie Tao, Nan Cheng-Feng, Kuang Hai-Lan, Zou Guang-Hui, Chen Wei
  Numerical calculation of parameters of freak wave and its dispersion relation
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (6): 4011-4019 [Abstract] (3112) [HTML 0 KB] [PDF 331 KB] (941)
1675 Zhang Dan, Wang Zhao-Ming, Wang Yan-Shuang, Bo Shu-Hui, Zhen Zhen, Zhang Da-Ming
  Fabrication of LaF3: Er, Yb nanoparticle doped organic-inorganic hydrid material waveguide amplifier and its properties
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (3): 1675-1678 [Abstract] (3453) [HTML 0 KB] [PDF 215 KB] (780)
10702 Zhang Hui-Yun, Liu Meng, Zhang Yu-Ping, He Zhi-Hong, Shen Duan-Long, Wu Zhi-Xin, Yin Yi-Heng, Li De-Hua
  Improvement of the output power of optical pumping THz lasers based on the theory of vibrational relaxation
    Acta Physica Sinica   2014 Vol.63 (1): 10702-010702 [Abstract] (540) [HTML 1 KB] [PDF 436 KB] (480)
14211 Zhou Jian-Zhong, Chen Bao-Xue, Li Jia-Wei, Wang Guan-De, Hiromi Hamanaka
  Study on pulse coupler of optical waveguide
    Acta Physica Sinica   2014 Vol.63 (1): 14211-014211 [Abstract] (640) [HTML 1 KB] [PDF 895 KB] (493)
20702 Zhang Hui-Yun, Liu Meng, Zhang Yu-Ping, Shen Duan-Long, Wu Zhi-Xin, Yin Yi-Heng, Li De-Hua
  Research of continuous wave pumping waveguide to generate terahertz laser
    Acta Physica Sinica   2014 Vol.63 (2): 20702-020702 [Abstract] (594) [HTML 1 KB] [PDF 501 KB] (396)
24203 Wang Wu-Song, Zhang Li-Wei, Zhang Ye-Wen, Fang Kai
  Experimental studies of slow wave based on the surface waves in a two-dimensional metamaterials waveguide
    Acta Physica Sinica   2013 Vol.62 (2): 24203-024203 [Abstract] (940) [HTML 1 KB] [PDF 3226 KB] (981)
24218 Tang Xiong-Gui, Liao Jin-Kun, Li He-Ping, Liu Yong, Liu Yong-Zhi
  Design of tunable optical power splitter based on thermal expansion effect
    Acta Physica Sinica   2013 Vol.62 (2): 24218-024218 [Abstract] (829) [HTML 1 KB] [PDF 1700 KB] (531)
34207 Zhang Qian-Yun, Zeng Jie, Li Ji-Feng, Zhou Ya-Bin, Zhang Xian-Hui, Cao Hai-Dong
  Study of prism surface plasmon resonance effect based on dielectric-aided layer
    Acta Physica Sinica   2014 Vol.63 (3): 34207-034207 [Abstract] (557) [HTML 1 KB] [PDF 845 KB] (785)
64204 Li Dan, Liang Jun-Wu, Liu Hua-Wei, Zhang Xue-Hong, Wan Qiang, Zhang Qing-Lin, Pan An-Lian
  Asymmetric waveguide and the dual-wavelength stimulated emission for CdS/CdS0.48Se0.52 axial nanowire heterostructures
    Acta Physica Sinica   2017 Vol.66 (6): 64204-064204 [Abstract] (781) [HTML 1 KB] [PDF 2174 KB] (310)
64213 Liao Wen-Ying, Fan Wan-De, Li Hai-Peng, Sui Jia-Nan, Cao Xue-Wei
  Quasi-crystal photonic fiber surface plasmon resonance sensor
    Acta Physica Sinica   2015 Vol.64 (6): 64213-064213 [Abstract] (596) [HTML 1 KB] [PDF 421 KB] (241)
64217 Qi Xin-Yuan, Cao Zheng, Bai Jin-Tao
  The beam propagation based on one-dimensional separation modulated photonic lattices
    Acta Physica Sinica   2013 Vol.62 (6): 64217-064217 [Abstract] (672) [HTML 1 KB] [PDF 2299 KB] (654)
74211 Zhao Hao-Yu, Deng Hong-Chang, Yuan Li-Bo
  Airy fiber: waveguides array coupling based light beam control method
    Acta Physica Sinica   2017 Vol.66 (7): 74211-074211 [Abstract] (414) [HTML 1 KB] [PDF 1250 KB] (381)
104216 Tian Xiao-Cheng, Sui Zhan, Huang Zhi-Hua, Lin Hong-Huan, Wang Jian-Jun, Zhang Rui, Xu Dang-Peng, Zhang Yong-Liang, Zhu Na
  Periodic linear chirped pulse generation based on direct phase modulation
    Acta Physica Sinica   2013 Vol.62 (10): 104216-104216 [Abstract] (679) [HTML 1 KB] [PDF 4334 KB] (571)
104218 Zhou Pei-Ji, Li Zhi-Yong, Yu Yu-De, Yu Jin-Zhong
  Research progress of silicon-based photonic integration
    Acta Physica Sinica   2014 Vol.63 (10): 104218-104218 [Abstract] (1385) [HTML 1 KB] [PDF 12725 KB] (4430)
140201 Li Li-Jun, Lai Yong-Zheng, Cao Mao-Yong, Liu Chao, Yuan Xue-Mei, Zhang Xu, Guan Jin-Peng, Shi Jing, Li Jing
  Calculation and simulation of optical fiber core and cladding mode effective refractive index
    Acta Physica Sinica   2013 Vol.62 (14): 140201-140201 [Abstract] (7905) [HTML 1 KB] [PDF 880 KB] (14019)
144202 Yu Xue-Cai, Wang Ping-He, Zhang Li-Xun
  Atom movement in momentum dependent light dipole lattices
    Acta Physica Sinica   2013 Vol.62 (14): 144202-144202 [Abstract] (722) [HTML 1 KB] [PDF 686 KB] (343)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 2, 41 records
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn