Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search

ISSN 1000-3290
CN 11-1958/O4
Semimonthly
About
   » About APS
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse APS
   » Accepts
   » In Press
   » Current Issue
   » Past Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "52.50.Jm":
155201 Li Yao-Jun, Yue Dong-Ning, Deng Yan-Qing, Zhao Xu, Wei Wen-Qing, Ge Xu-Lei, Yuan Xiao-Hui, Liu Feng, Chen Li-Ming
  Proton imaging of relativistic laser-produced near-critical-density plasma
    Acta Physica Sinica   2019 Vol.68 (15): 155201-155201 [Abstract] (111) [HTML 1 KB] [PDF 1454 KB] (58)
125201 Jiang Wei-Man, Li Yu-Tong, Zhang Zhe, Zhu Bao-Jun, Zhang Yi-Hang, Yuan Da-Wei, Wei Hui-Gang, Liang Gui-Yun, Han Bo, Liu Chang, Yuan Xiao-Xia, Hua Neng, Zhu Bao-Qiang, Zhu Jian-Qiang, Fang Zhi-Heng, Wang Chen, Huang Xiu-Guang, Zhang Jie
  Effect of laser intensity on microwave radiation generated in nanosecond laser-plasma interactions
    Acta Physica Sinica   2019 Vol.68 (12): 125201-125201 [Abstract] (114) [HTML 1 KB] [PDF 1047 KB] (52)
125202 Zheng Pei-Chao, Li Xiao-Juan, Wang Jin-Mei, Zheng Shuang, Zhao Huai-Dong
  Quantitative analysis of Cu and Pb in Coptidis by reheated double pulse laser induced breakdown spectroscopy
    Acta Physica Sinica   2019 Vol.68 (12): 125202-125202 [Abstract] (96) [HTML 1 KB] [PDF 888 KB] (45)
57901 Tan Sheng, Wu Jian-Jun, Huang Qiang, Zhang Yu, Du Xin-Ru
  A model of femtosecond laser ablation of metal based on dual-phase-lag model
    Acta Physica Sinica   2019 Vol.68 (5): 57901-057901 [Abstract] (157) [HTML 1 KB] [PDF 1783 KB] (87)
165201 Zhao Fa-Gang, Zhang Yu, Zhang Lei, Yin Wang-Bao, Dong Lei, Ma Wei-Guang, Xiao Lian-Tuan, Jia Suo-Tang
  Laser-induced plasma characterization using self-absorption quantification method
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (16): 165201-165201 [Abstract] (284) [HTML 1 KB] [PDF 364 KB] (113)
143601 Zhang Chun-Yan, Zhao Qing, Fu Li-Bin, Liu Jie
  Anisotropic explosions of hydrogen clusters in intense femtosecond laser field
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (14): 143601-143601 [Abstract] (1727) [HTML 1 KB] [PDF 1950 KB] (763)
135204 Shan Lian-Qiang, Gao Yu-Lin, Xin Jian-Ting, Wang Feng, Peng Xiao-Shi, Xu Tao, Zhou Wei-Min, Zhao Zong-Qing, Cao Lei-Feng, Wu Yu-Chi, Zhu Bin, Liu Hong-Jie, Liu Dong-Xiao, Shui Min, He Ying-Ling, Zhan Xia-Yu, Gu Yu-Qiu
  Laser-driven reservoir target for quasi-isentropic compression in aluminum
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (13): 135204-135204 [Abstract] (1792) [HTML 1 KB] [PDF 2317 KB] (522)
115201 Li Shi-Xiong, Bai Zhong-Chen, Huang Zheng, Zhang Xin, Qin Shui-Jie, Mao Wen-Xue
  Study on the machining mechanism of fabrication of micro channels in fused silica substrates by laser-induced plasma
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (11): 115201-115201 [Abstract] (1826) [HTML 1 KB] [PDF 1738 KB] (643)
75206 Sun Yan-Qian,Chen Li-Ming,Zhang Lu,Mao Jing-Yi,Liu Feng,Li Da-Zhang,Liu Cheng,Li Wei-Chang,Wang Zhao-Hua,Li Ying-Jun,Wei Zhi-Yi,Zhang Jie
  X-ray source generation under laser-Ar cluster interaction
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (7): 75206-075206 [Abstract] (2001) [HTML 1 KB] [PDF 2413 KB] (764)
85201 Yu Xin-Ming, Cheng Shu-Bo, Yi You-Gen, Zhang Ji-Yan, Pu Yu-Dong, Zhao Yang, Hu Feng, Yang Jia-Min, Zheng Zhi-Jian
  Analysis of formation mechanism of Li-like satellites in aluminum plasma and experimental application
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (8): 85201-085201 [Abstract] (1359) [HTML 0 KB] [PDF 1626 KB] (647)
75202 Yang Jie, Dong Quan-Li, Jiang Zhao-Tan, Zhang Jie
  Electronic energy band structures of carbon nanotubeswith spin-orbit coupling interaction
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (7): 75202-075202 [Abstract] (4576) [HTML 0 KB] [PDF 1345 KB] (1000)
53602 Fu Peng-Tao, Han Ji-Feng, Mou Yan-Hong, Han Dan, Yang Chao-Wen
  The axial distribution of carbon dioxide cluster in supersonic gas jet by Rayleigh scattering
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (5): 53602-053602 [Abstract] (4142) [HTML 0 KB] [PDF 1205 KB] (895)
45204 Xu Miao-Hua, Li Yu-Tong, Liu Feng, Zhang Yi, Lin Xiao-Xuan, Wang Shou-Jun, Meng Li-Min, Wang Zhao-Hua, Zheng Jun, Sheng Zheng-Ming, Wei Zhi-Yi, Li Ying-Jun, Zhang Jie
  Enhancement of ion generation in low-contrast laser-foil interactions by defocusing
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (4): 45204-045204 [Abstract] (3913) [HTML 0 KB] [PDF 1254 KB] (985)
45206 Lu Cui-Ping, Liu Wen-Qing, Zhao Nan-Jing, Liu Li-Tuo, Chen Dong, Zhang Yu-Jun, Liu Jian-Guo
  Quantitative analysis of chrome in soil samples usinglaser-induced breakdown spectroscopy
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (4): 45206-045206 [Abstract] (3903) [HTML 0 KB] [PDF 1164 KB] (1254)
45212 Cao Zhu-Rong, Zhang Hai-Ying, Dong Jian-Jun, Yuan Zheng, Miao Wen-Yong, Liu Shen-Ye, Jiang Shao-En, Ding Yong-Kun
  High dynamic range imaging and application to laser-plasma diagnostics in inertial confinement fusion (ICF) experiment
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (4): 45212-045212 [Abstract] (4467) [HTML 0 KB] [PDF 1258 KB] (925)
7850 Li Hong-Yu, Liu Jian-Sheng
  Inner ionization mechanisms of methane clusters driven by an ultrashort intense laser pulse
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (11): 7850-7856 [Abstract] (3837) [HTML 0 KB] [PDF 1304 KB] (865)
7885 Ji Zhong-Gang, Wang Zhan-Xin, Liu Jian-Sheng, Li Ru-Xin
  Influence of quadratic phase existing in the initial condition on the dynamics of femtosecond laser pulse filamentation
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (11): 7885-7891 [Abstract] (3612) [HTML 0 KB] [PDF 1740 KB] (741)
7020 Zheng Bing-Song, Sun Yan-Qian, Chen Yu, Ma Jing-Long, Li Ying-Jun
  Ne-like Ti X-ray laser driven by a single femtosecond laser
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (10): 7020-7026 [Abstract] (3826) [HTML 0 KB] [PDF 875 KB] (743)
7198 Chen An-Min, Gao Xun, Jiang Yuan-Fei, Ding Da-Jun, Liu Hang, Jin Ming-Xing
  Numerical simulation of femtosecond laser heating of metal films using electron thermal emission
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (10): 7198-7202 [Abstract] (3274) [HTML 0 KB] [PDF 569 KB] (4262)
5382 Liu Shi-Bing, Liu Yuan-Xing, He Run, Chen Tao
  Instantaneous characteristics of excited atom state 5s' 4D7/2 in the copper plasma induced by laser
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (8): 5382-5386 [Abstract] (3776) [HTML 0 KB] [PDF 699 KB] (912)
322 Yan Chun-Yan, Zhang Qiu-Ju
  Strong monochromatic harmonics generated by the interaction of two counter-propagating pulses with a foil target
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (1): 322-328 [Abstract] (3597) [HTML 0 KB] [PDF 345 KB] (1167)
6951 Liu Meng, Lu Jian-Feng, Han Ji-Feng, Li Jia, Luo Xiao-Bing, Miu Jing-Wei, Shi Mian-Gong, Yang Chao-Wen
  Evolution and axial distribution of Ar clusters in supersonic jets
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (10): 6951-6955 [Abstract] (3170) [HTML 0 KB] [PDF 251 KB] (711)
7074 Wang Jian, Zhao Zong-Qing, Cai Da-Feng, Huang Wen-Zhong, He Ying-Ling, Gu Yu-Qiu
  Penumbral imaging of Kα radiation source
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (10): 7074-7078 [Abstract] (3534) [HTML 0 KB] [PDF 262 KB] (1022)
4034 Zhang Hong-Chao, Lu Jian, Ni Xiao-Wu
  Experimental diagnosis of electron density of laser induced air plasma by interferometry
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (6): 4034-4040 [Abstract] (3647) [HTML 0 KB] [PDF 474 KB] (1018)
2461 Li Wei, Chen Jian-Guo, Feng Guo-Ying, Huang Yu, Li Gang, Xie Xu-Dong, Yang Huo-Mu, Zhou Shou-Huan
  M2 factor matrix for two-dimensional Hermite-Gaussian beam
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (4): 2461-2466 [Abstract] (3862) [HTML 0 KB] [PDF 303 KB] (1128)
1833 Zhang Lei, Dong Quan-Li, Zhao Jing, Wang Shou-Jun, Sheng Zheng-Ming, He Min-Qing, Zhang Jie
  Saturation of stimulated Raman scattering in laser-plasma interaction
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (3): 1833-1837 [Abstract] (4209) [HTML 0 KB] [PDF 209 KB] (1587)
975 Xiong Ling-Ling, Li Jian-Long, Lü Bai-Da
  A novel method for simulating source-field distribution of diode laser
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (2): 975-979 [Abstract] (3147) [HTML 0 KB] [PDF 231 KB] (681)
1077 Hu De-Zhi
  Numerical calculation of the electron-phonon coupling relaxation time in pulse laser ablation
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (2): 1077-1082 [Abstract] (3718) [HTML 0 KB] [PDF 270 KB] (1074)
1100 Zhu Bin, Gu Yu-Qiu, Wang Yu-Xiao, Liu Hong-Jie, Wu Yu-Chi, Wang Lei, Wang Jian, Wen Xian-Lun, Jiao Chun-Ye, Teng Jian, He Ying-Ling
  Observation of macroscopic postsolitons in ultrashort ultraintense laser-plasma interaction
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (2): 1100-1104 [Abstract] (4206) [HTML 0 KB] [PDF 171 KB] (908)
15202 Luan Bo-Han, Qiao Zeng-Xi, Liu Peng, Zhao Wei, E Peng, Yu Da-Ren
  Atomic-hydrogen Balmer α line's abnormal broadening of argon and hydrogen plasma in hollow cathode
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (1): 15202-015202 [Abstract] (1237) [HTML 1 KB] [PDF 562 KB] (418)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 3, 62 records
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn