Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search

ISSN 1000-3290
CN 11-1958/O4
Semimonthly
About
   » About APS
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse APS
   » Accepts
   » In Press
   » Current Issue
   » Past Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "52.57.-z":
75201 Gao Yan-Qi, Zhao Xiao-Hui, Jia Guo, Li Fu-Jian, Cui Yong, Rao Da-Xing, Ji Lai-Lin, Liu Dong, Feng Wei, Huang Xiu-Guang, Ma Wei-Xin, Sui Zhan
  Low-coherece laser based lens array beam smoothing techique
    Acta Physica Sinica   2019 Vol.68 (7): 75201-075201 [Abstract] (70) [HTML 1 KB] [PDF 1073 KB] (33)
35202 Lu Zhong-Wei, Wang Xiao-Fang
  Influence of source size and spectral bandwidth on the imaging of a zone plate
    Acta Physica Sinica   2019 Vol.68 (3): 35202-035202 [Abstract] (118) [HTML 1 KB] [PDF 1273 KB] (57)
15201 Li Shu
  Photon spectrum and angle distribution for photon scattering with relativistic Maxwellian electrons
    Acta Physica Sinica   2019 Vol.68 (1): 15201-015201 [Abstract] (182) [HTML 1 KB] [PDF 2494 KB] (90)
215201 Li Shu
  Monte Carlo method for computing relativistic photon-Maxwellian electron scattering cross sections
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (21): 215201-215201 [Abstract] (151) [HTML 1 KB] [PDF 606 KB] (72)
175201 Li Fu-Jian, Gao Yan-Qi, Zhao Xiao-Hui, Ji Lai-Lin, Wang Wei, Huang Xiu-Guang, Ma Wei-Xin, Sui Zhan, Pei Wen-Bing
  Near-field character and improvement technology of induced spatial incoherence
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (17): 175201-175201 [Abstract] (128) [HTML 1 KB] [PDF 932 KB] (47)
45202 Xue Quan-Xi, Jiang Shao-En, Wang Zhe-Bin, Wang Feng, Zhao Xue-Qing, Yi Ai-Ping, Ding Yong-Kun, Liu Jing-Ru
  Progress of laser-driven quasi-isentropic compression study performed on SHENGUANG III prototype laser facility
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (4): 45202-045202 [Abstract] (266) [HTML 1 KB] [PDF 731 KB] (211)
25202 Li Shu, Chen Yao-Hua, Ji Zhi-Cheng, Zhang Ming-Yu, Ren Guo-Li, Huo Wen-Yi, Yan Wei-Hua, Han Xiao-Ying, Li Zhi-Chao, Liu Jie, Lan Ke
  Three-dimensional simulations and analyses of spherical hohlraum experiments on SGⅢ laser facility
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (2): 25202-025202 [Abstract] (251) [HTML 1 KB] [PDF 1260 KB] (204)
190702 Chen Peng-Wei, Li Yan-Zhong, Li Cui, Dai Fei, Ding Lan, Xin Yi
  Numerical simulation of dynamic thermal characteristics of cryogenic target
    Acta Physica Sinica   2017 Vol.66 (19): 190702-190702 [Abstract] (282) [HTML 1 KB] [PDF 1140 KB] (150)
185202 Meng Xiang-Fu, Wang Chen, An Hong-Hai, Jia Guo, Fang Zhi-Heng, Zhou Hua-Zhen, Sun Jin-Ren, Wang Wei, Fu Si-Zu
  Research of coherence between driven-laser beams and its influence on backscatter
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (18): 185202-185202 [Abstract] (1608) [HTML 1 KB] [PDF 1177 KB] (541)
164207 Zhang Chun-Lai, Liu Chun-Ming, Xiang Xia, Wang Zhi-Guo, Li Li, Yuan Xiao-Dong, He Shao-Bo, Zu Xiao-Tao
  The effects of shape and position on field distribution of discontinuous crack
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (16): 164207-164207 [Abstract] (1388) [HTML 1 KB] [PDF 19728 KB] (338)
145204 Zhang Zhan-Wen, Qi Xiao-Bo, Li Bo
  Properties and fabrication status of capsules for ignition targets in inertial confinement fusion experiments
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (14): 145204-145204 [Abstract] (2130) [HTML 1 KB] [PDF 1053 KB] (800)
114206 Yuan Qiang, Wei Xiao-Feng, Zhang Xiao-Min, Zhang Xin, Zhao Jun-Pu, Huang Wen-Hui, Hu Dong-Xia
  Conceptual research on modifications of indirect drive laser facilities for shock ignition
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (11): 114206-114206 [Abstract] (1623) [HTML 1 KB] [PDF 809 KB] (697)
114207 Yuan Qiang, Wei Xiao-Feng, Zhang Xiao-Min, Zhang Xin, Zhao Jun-Pu, Huang Wen-Hui, Hu Dong-Xia
  Study on stimulated Brillouin scatting energy transfer to amplify laser pulses for shock ignition in laser fusion facilities
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (11): 114207-114207 [Abstract] (1579) [HTML 1 KB] [PDF 1770 KB] (568)
114210 Zhang Chun-Lai, Wang Zhi-Guo, Xiang Xia, Liu Chun-Ming, Li Li, Yuan Xiao-Dong, He Shao-Bo, Zu Xiao-Tao
  Simulation of field intensification induced by pit-shaped crack on fused silica rear-surface
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (11): 114210-114210 [Abstract] (1653) [HTML 1 KB] [PDF 15014 KB] (610)
105205 Jing Long-Fei, Huang Tian-Xuan, Jiang Shao-En, Chen Bo-Lun, Pu Yu-Dong, Hu Feng, Cheng Shu-Bo
  Model analysis of experiments of implosion symmetry on Shenguang-Ⅱ and Shenguang-Ⅲ prototype laser facilities
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (10): 105205-105205 [Abstract] (2047) [HTML 1 KB] [PDF 957 KB] (801)
84207 Zhang Chun-Lai,Wang Zhi-Guo,Liu Chun-Ming,Xiang Xia,Yuan Xiao-Dong,He Shao-Bo,Li Li,Zu Xiao-Tao
  Near-field modulation of lateral cracks
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (8): 84207-084207 [Abstract] (2097) [HTML 1 KB] [PDF 7037 KB] (1287)
75208 Song Tian-Ming,Yi Rong-Qing,Cui Yan-Li,Yu Rui-Zhen,Yang Jia-Min,Zhu Tuo,Hou Li-Fei,Du Hua-Bing
  Fiducial system for the diagnosis of temporal evolution of radiation fluxes with soft-X-ray spectrometer in inertial confinement fusion experiments
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (7): 75208-075208 [Abstract] (2098) [HTML 1 KB] [PDF 516 KB] (655)
54204 Zhang Rui, Li Ping, Su Jing-Qin, Wang Jian-Jun, Li Hai, Geng Yuan-Chao, Liang Yue, Zhao Run-Chang, Dong Jun, Lu Zong-Gui, Zhou Li-Dan, Liu Lan-Qin, Lin Hong-Huan, Xu Dang-Peng, Deng Ying, Zhu Na, Jing Feng, Sui Zhan, Zhang Xiao-Min
  Experimental research of target uniform illumination using smoothing by spectral dispersion and continuous phase plate
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (5): 54204-054204 [Abstract] (1654) [HTML 1 KB] [PDF 1493 KB] (693)
25208 Lin Hong-Huan, Jiang Dong-Bin, Wang Jian-Jun, Li Ming-Zhong, Zhang Rui, Deng Ying, Xu Dang-Peng, Dang Zhao
  Laser time fiducial for precise physical experiment in Shenguang-Ⅲ prototype facility
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (2): 25208-025208 [Abstract] (3711) [HTML 0 KB] [PDF 736 KB] (3316)
25210 Meng Guang-Wei, Li Jing-Hong, Pei Wen-Bing, Li Shuang-Gui, Zhang Wei-Yan
  Effect of temperature gradient on the non-equilibrium rate of flux emitted by plane gold wall
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (2): 25210-025210 [Abstract] (3150) [HTML 0 KB] [PDF 862 KB] (731)
25212 Wang Xiao-Fang, Wang Jing-Yu
  Analysis of high-resolution X-ray imaging of an inertial-confinement-fusion target by using a Fresnel zone plate
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (2): 25212-025212 [Abstract] (3980) [HTML 0 KB] [PDF 958 KB] (833)
15202 Yuan Qiang, Hu Dong-Xia, Zhang Xin, Zhao Jun-Pu, Hu Si-De, Huang Wen-Hui, Wei Xiao-Feng
  Study on the mechanism of shock ignition in laser fusion
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (1): 15202-015202 [Abstract] (4541) [HTML 0 KB] [PDF 960 KB] (1007)
6290 Zhang Rui, Wang Jian-Jun, Su Jing-Qin, Liu Lan-Qin, Ding Lei, Tang Jun, Liu Hua, Jing Feng, Zhang Xiao-Min
  Experimental research on smoothing by spectral dispersion based on wave-guide phase modulator
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (9): 6290-6298 [Abstract] (3640) [HTML 0 KB] [PDF 4742 KB] (1021)
8440 Jiang Shao-En, Li San-Wei
  Investigation of scaling laws for radiation temperature with shock wave velocity in Al
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (12): 8440-8447 [Abstract] (3566) [HTML 0 KB] [PDF 334 KB] (809)
4598 Yao Xin, Gao Fu-Hua, Gao Bo, Zhang Yi-Xiao, Huang Li-Xin, Guo Yong-Kang, Lin Xiang-Di
  Optimization of frequency conversion system in inertial confinement fusion driver for frontally located beam smoothing elements
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (7): 4598-4604 [Abstract] (3519) [HTML 0 KB] [PDF 301 KB] (813)
15202 Yin Jian, Chen Shao-Hua, Wen Cheng-Wei, Xia Li-Dong, Li Hai-Rong, Huang Xin, Yu Ming-Ming, Liang Jian-Hua, Peng Shu-Ming
  Crystallization behaviors of deuterium in glass microsphere
    Acta Physica Sinica   2015 Vol.64 (1): 15202-015202 [Abstract] (382) [HTML 1 KB] [PDF 3873 KB] (367)
15204 Yan Ji, Wei Min-Xi, Pu Yu-Dong, Liu Shen-Ye, Zhan Xia-Yu, Lin Zhi-Wei, Zheng Jian-Hua, Jiang Shao-En
  Radiation model and experimental research on novel pinhole-assisted point-projection backlight
    Acta Physica Sinica   2013 Vol.62 (1): 15204-015204 [Abstract] (915) [HTML 1 KB] [PDF 12105 KB] (419)
15208 Chen Xiao-Hu, Wang Xiao-Fang, Zhang Wei-Wei, Wang Wen-Hui
  Analysis of imaging an extended X-ray source by using a Fresnel phase zone plate
    Acta Physica Sinica   2013 Vol.62 (1): 15208-015208 [Abstract] (4102) [HTML 1 KB] [PDF 353 KB] (525)
24203 Zhang Rui, Tian Xiao-Cheng, Zhou Dan-Dan, Zhu Na, Wang Zhen-Guo, Li Hong-Xun, Wang Jian-Jun, Li Ming-Zhong, Xu Dang-Peng, Dang Zhao, Hu Dong-Xia, Zhu Qi-Hua, Zheng Wan-Guo, Wang Feng
  Research of time fiducial laser and probe laser of velocity interferometer system for any reflector for Shenguang-III laser facility
    Acta Physica Sinica   2016 Vol.65 (2): 24203-024203 [Abstract] (705) [HTML 1 KB] [PDF 596 KB] (198)
35201 Zhong Zhe-Qiang, Zhou Bing-Jie, Ye Rong, Zhang Bin
  A novel scheme of beam smoothing using multi-central frequency and multi-color smoothing by spectral dispersion
    Acta Physica Sinica   2014 Vol.63 (3): 35201-035201 [Abstract] (539) [HTML 1 KB] [PDF 536 KB] (657)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 2, 53 records
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn