Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search

ISSN 1000-3290
CN 11-1958/O4
Semimonthly
About
   » About APS
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse APS
   » Accepts
   » In Press
   » Current Issue
   » Past Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "7865K":
8071 Liang Wei-Hua, Ding Xue-Cheng, Chu Li-Zhi, Deng Ze-Chao, Guo Jian-Xin, Wu Zhuan-Hua, Wang Ying-Long
  First-principles study of electronic and optical properties of Ni-doped silicon nanowires
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (11): 8071-8077 [Abstract] (3687) [HTML 0 KB] [PDF 935 KB] (1085)
7239 Yuan He, Sun Chang-Zheng, Xu Jian-Ming, Wu Qing, Xiong Bing, Luo Yi
  Design and fabrication of multilayer antireflection coating for optoelectronic devices by plasma enhanced chemical vapor deposition
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (10): 7239-7244 [Abstract] (2636) [HTML 0 KB] [PDF 799 KB] (738)
6193 Duan Zi-Gang, Huang Xiao-Dong, Zhou Ning, Xu Guang-Hui, Chai Guang-Yue
  Epitaxy structure of a 1.5 μm n-p-n InGaAsP-InP transistor laser
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (9): 6193-6199 [Abstract] (4018) [HTML 0 KB] [PDF 1151 KB] (1061)
5738 Tian Peng, Huang Li-Rong, Fei Shu-Ping, Yu Yi, Pan Bin, Xu Wei, Huang De-Xiu
  Effect of different cap layers on the structure and optical properties of InAs/GaAs self-assembled quantum dot
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (8): 5738-5742 [Abstract] (4206) [HTML 0 KB] [PDF 818 KB] (903)
5749 Xie Jing, Li Bing, Li Yuan-Jie, Yan Pu, Feng Liang-Huan, Cai Ya-Ping, Zheng Jia-Gui, Zhang Jing-Quan, Li Wei, Wu Li-Li, Lei Zhi, Zeng Guang-Gen
  Study of ZnS thin films prepared by RF magnetron sputtering technique
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (8): 5749-5754 [Abstract] (5387) [HTML 0 KB] [PDF 814 KB] (5339)
4788 Wu Xue-Wei, Wu Da-Jian, Liu Xiao-Jun
  Effects of B(N, F) doping on optical properties of TiO2 nanoparticles
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (7): 4788-4793 [Abstract] (2596) [HTML 0 KB] [PDF 716 KB] (766)
4863 Qu Yuan, Ban Shi-Liang
  Effect of ternary mixed crystals on optical phonon modes in wurtzite nitride quantum well
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (7): 4863-4873 [Abstract] (3163) [HTML 0 KB] [PDF 1137 KB] (765)
4989 Song Xue-Yun, Zhang Jun-Bing, Zeng Xiang-Hua, Dong Ya-Juan
  Effects of electrode shape on the properties of GaN-based light-emitting diode
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (7): 4989-4995 [Abstract] (2746) [HTML 0 KB] [PDF 901 KB] (1061)
4996 Zhu Li-Hong, Cai Jia-Fa, Li Xiao-Ying, Deng Biao, Liu Bao-Lin
  Luminous performance improvement of InGaN/GaN light-emitting diodes by modulating In content in well layers
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (7): 4996-5001 [Abstract] (3598) [HTML 0 KB] [PDF 723 KB] (975)
3924 Zhang Rong, Cao Jun-Cheng
  Research on modulation property of photonic crystals in terahertz range
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (6): 3924-3929 [Abstract] (4009) [HTML 0 KB] [PDF 1051 KB] (1089)
1258 Jin Yu-Zhe, Hu Yi-Pei, Zeng Xiang-Hua, Yang Yi-Jun
  Gamma radiation effect on GaN-based blue light-emitting diodes with multi-quantum well
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (2): 1258-1262 [Abstract] (3680) [HTML 0 KB] [PDF 665 KB] (986)
504 Xing Hai-Ying, Fan Guang-Han, Yang Xue-Lin, Zhang Guo-Yi
  Optical properties of GaMnN films grown by metal-organic chemical vapor deposition
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (1): 504-507 [Abstract] (3854) [HTML 0 KB] [PDF 171 KB] (1849)
8623 Wu Chen-Guo, Shen Jie, Li Dong, Ma Guo-Hong
  Terahertz transmission properties of transparent conducting molybdenum-doped ZnO films
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (12): 8623-8629 [Abstract] (4119) [HTML 0 KB] [PDF 297 KB] (1592)
2792 Sui Cheng-Hua, Cai Ping-Gen, Chen Nai-Bo, Wei Gao-Yao, Xu Xiao-Jun, Zhou Hong
  The temperature-dependent optical properties of ZnO film deposited on sapphire fiber-ending
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (4): 2792-2796 [Abstract] (3515) [HTML 0 KB] [PDF 214 KB] (1066)
7114 Li Shi-Bin, Wu Zhi-Ming, Li Wei, Yu Jun-Sheng, Jiang Ya-Dong, Liao Nai-Man
  Study on crystallization mechanism of hydrogenated silicon film
    Acta Physica Sinica   2008 Vol.57 (11): 7114-7118 [Abstract] (3031) [HTML 0 KB] [PDF 218 KB] (1099)
7190 Wu Chao, Xie Zi-Li, Zhang Rong, Zhang Zeng, Liu Bin, Li Yi, Fu De-Yi, Xiu Xiang-Qian, Han Ping, Shi Yi, Zheng You-Dou
  Structural and optical in-plane anisotropy of m-plane GaN
    Acta Physica Sinica   2008 Vol.57 (11): 7190-7193 [Abstract] (3521) [HTML 0 KB] [PDF 176 KB] (1239)
6513 Xing Hai-Ying, Fan Guang-Han, Zhao De-Gang, He Miao, Zhang Yong, Zhou Tian-Ming
  Electronic structure and optical properties of GaN with Mn-doping
    Acta Physica Sinica   2008 Vol.57 (10): 6513-6519 [Abstract] (4040) [HTML 0 KB] [PDF 464 KB] (3198)
6627 Jin Hua, Liu Shu, Zhang Zhen-Zhong, Zhang Li-Gong, Zheng Zhu-Hong, Shen De-Zhen
  Exciton tunnelling in (CdZnTe,ZnSeTe)/ZnTe complex quantum wells
    Acta Physica Sinica   2008 Vol.57 (10): 6627-6630 [Abstract] (3808) [HTML 0 KB] [PDF 171 KB] (941)
6631 Deng Jin-Xiang, Wang Xu-Yang, Yao Qian, Zhou Tao, Zhang Xiao-Kang
  Optical band gap of cubic boron nitride thin films deposited by sputtering
    Acta Physica Sinica   2008 Vol.57 (10): 6631-6635 [Abstract] (3630) [HTML 0 KB] [PDF 209 KB] (1596)
5881 Zhang Jun-Bing, Lin Yue-Ming, Bo Lin, Zeng Xiang-Hua
  Optimization of the electrode shape of AlGaInP LED
    Acta Physica Sinica   2008 Vol.57 (9): 5881-5886 [Abstract] (4084) [HTML 0 KB] [PDF 380 KB] (1634)
5277 Luo Xiang-Dong, Ji Chang-Jian, Wang Yu-Qi, Wang Jian-Nong
  Low energy oscillatory phenomena in photoreflectance and photo-modulation reflectance spectra of GaMnAs films grown by low temperature molecular-beam epitaxy
    Acta Physica Sinica   2008 Vol.57 (8): 5277-5283 [Abstract] (3678) [HTML 0 KB] [PDF 326 KB] (939)
3740 Guo Jian-Yun, Zheng Guang, He Kai-Hua, Chen Jing-Zhong
  First-principles study on electronic structure and optical properties of Al and Mg doped GaN
    Acta Physica Sinica   2008 Vol.57 (6): 3740-3746 [Abstract] (4404) [HTML 0 KB] [PDF 292 KB] (2822)
3786 Pan Xiao-Jun, Zhang Zhen-Xing, Wang Tao, Li Hui, Xie Er-Qing
  Room temperature visible photoluminescence from nanocrystalline GaN∶Er film prepared by sputtering
    Acta Physica Sinica   2008 Vol.57 (6): 3786-3790 [Abstract] (3249) [HTML 0 KB] [PDF 205 KB] (1257)
3880 Li Qian, Zheng Yu-Feng, Zhou Xiang-Ling, Sun Yan-Fei, Jian Ji-Kang
  Microstructure, electrical and optical properties of Cd-doped CdTe thin films deposited by close-spaced-sublimation
    Acta Physica Sinica   2008 Vol.57 (6): 3880-3886 [Abstract] (3545) [HTML 0 KB] [PDF 320 KB] (1117)
2386 Lei Shuang-Ying, Shen Bo, Zhang Guo-Yi
  Influence of structure and doping concentration of AlxGa1-xN/GaN double quantum wells on wavelength and absorption coefficient of intersubband transitions
    Acta Physica Sinica   2008 Vol.57 (4): 2386-2391 [Abstract] (3955) [HTML 0 KB] [PDF 213 KB] (1086)
1054 Chen Kun, Fan Guang-Han, Zhang Yong
  First principles study of optical properties of wurtzite ZnO with Mn-doping
    Acta Physica Sinica   2008 Vol.57 (2): 1054-1060 [Abstract] (4974) [HTML 0 KB] [PDF 329 KB] (3839)
472 Shen Guang-Di, Zhang Jian-Ming, Zou De-Shu, Xu Chen, Gu Xiao-Ling
  Research on effects of current spreading and optimized contact scheme for high-power GaN-based light-emitting diodes
    Acta Physica Sinica   2008 Vol.57 (1): 472-476 [Abstract] (3945) [HTML 1 KB] [PDF 192 KB] (2206)
6340 Chen Ding-An, Shen Li, Zhang Jia-Yu, Cui Yi-Ping
  Colorimetrical study of colloidal CdSe quantum dots
    Acta Physica Sinica   2007 Vol.56 (11): 6340-6344 [Abstract] (3872) [HTML 0 KB] [PDF 226 KB] (1952)
6352 Wang Xiao, Pan An-Lian, Liu Dan, Bai Yong-Qiang, Zhang Zhao-Hui, Zou Bing-Suo, Zhu Xing
  Near-field detected photoluminescence spectra of CdS0.65Se0.35 nanoribbon at room temperature
    Acta Physica Sinica   2007 Vol.56 (11): 6352-6357 [Abstract] (3957) [HTML 0 KB] [PDF 282 KB] (1055)
6003 Zhang Jian-Ming, Zou De-Shu, Xu Chen, Gu Xiao-Ling, Shen Guang-Di
  Effects of optimized contact scheme on the performance of high-power GaN-based light-emitting diodes
    Acta Physica Sinica   2007 Vol.56 (10): 6003-6007 [Abstract] (3551) [HTML 0 KB] [PDF 160 KB] (1535)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 2, 53 records
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn