Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search

ISSN 1000-3290
CN 11-1958/O4
Semimonthly
About
   » About APS
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse APS
   » Accepts
   » In Press
   » Current Issue
   » Past Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "81.15.Gh":
168503 Jiang Feng-Yi, Liu Jun-Lin, Zhang Jian-Li, Xu Long-Quan, Ding Jie, Wang Guang-Xu, Quan Zhi-Jue, Wu Xiao-Ming, Zhao Peng, Liu Bi-Yu, Li Dan, Wang Xiao-Lan, Zheng Chang-Da, Pan Shuan, Fang Fang, Mo Chun-Lan
  Semiconductor yellow light-emitting diodes
    Acta Physica Sinica   2019 Vol.68 (16): 168503-168503 [Abstract] (160) [HTML 1 KB] [PDF 1437 KB] (105)
240601 Wang Wen-Jie, Kang Zhi-Lin, Song Qian, Wang Xin, Deng Jia-Jun, Ding Xun-Lei, Che Jian-Tao
  Effect of layer variation on the electronic structure of stacked MoS2(1-x) Se2x alloy
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (24): 240601-240601 [Abstract] (208) [HTML 1 KB] [PDF 4949 KB] (60)
246802 Lin Kui-Xin, Li Duo-Sheng, Ye Yin, Jiang Wu-Gui, Ye Zhi-Guo, Qinghua Qin, Zou Wei
  Review of fabrication methods, physical properties, and applications of twisted bilayer graphene
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (24): 246802-246802 [Abstract] (687) [HTML 1 KB] [PDF 7995 KB] (424)
218101 Feng Qiu-Ju, Li Fang, Li Tong-Tong, Li Yun-Zheng, Shi Bo, Li Meng-Ke, Liang Hong-Wei
  Growth and characterization of grid-like β-Ga2O3 nanowires by electric field assisted chemical vapor deposition method
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (21): 218101-218101 [Abstract] (145) [HTML 1 KB] [PDF 6860 KB] (79)
188101 Yuan Hui-Bo, Li Lin, Zeng Li-Na, Zhang Jing, Li Zai-Jin, Qu Yi, Yang Xiao-Tian, Chi Yao-Dan, Ma Xiao-Hui, Liu Guo-Jun
  Morphology characterization and growth mechanism of Au-catalyzed GaAs and GaAs/InGaAs nanowires
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (18): 188101-188101 [Abstract] (144) [HTML 1 KB] [PDF 731 KB] (58)
128103 Wei Zheng, Wang Qin-Qin, Guo Yu-Tuo, Li Jia-Wei, Shi Dong-Xia, Zhang Guang-Yu
  Research progress of high-quality monolayer MoS2 films
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (12): 128103-128103 [Abstract] (849) [HTML 1 KB] [PDF 6544 KB] (788)
66801 He Jin-Yun, Peng Dai-Jiang, Wang Yan-Wu, Long Fei, Zou Zheng-Guang
  First principle calculation and photocatalytic performance of BixWO6 (1.81 ≤ x ≤ 2.01) with oxygen vacancies
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (6): 66801-066801 [Abstract] (372) [HTML 1 KB] [PDF 1266 KB] (188)
216804 Yang Hui-Hui, Gao Feng, Dai Ming-Jin, Hu Ping-An
  Research progress of direct synthesis of graphene on dielectric layer
    Acta Physica Sinica   2017 Vol.66 (21): 216804-216804 [Abstract] (484) [HTML 1 KB] [PDF 2218 KB] (517)
196801 Li Tong-Kai, Xu Zheng, Zhao Su-Ling, Xu Xu-Rong, Xue Jun-Ming
  Structural and optoelectronic properties of p-type SiO:H films deposited in transition zone
    Acta Physica Sinica   2017 Vol.66 (19): 196801-196801 [Abstract] (220) [HTML 1 KB] [PDF 449 KB] (126)
198502 Wang Chen, Xu Yi-Hong, Li Cheng, Lin Hai-Jun
  Fabrication and characteristics of high performance SOI-based Ge PIN waveguide photodetector
    Acta Physica Sinica   2017 Vol.66 (19): 198502-198502 [Abstract] (300) [HTML 1 KB] [PDF 1429 KB] (236)
106804 Niu Zhong-Cai, He Zhi-Bing, Zhang Ying, Wei Jian-Jun, Liao Guo, Du Kai, Tang Yong-Jian
  Influence of radio frequency power on the structure and optical properties of glow discharge polymer films
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (10): 106804-106804 [Abstract] (1783) [HTML 1 KB] [PDF 848 KB] (549)
87802 Li Zhi-Cheng,Liu Bin,Zhang Rong,Zhang Zhao,Tao Tao,Xie Zi-Li,Chen Peng,Jiang Ruo-Lian,Zheng You-Dou,Ji Xiao-Li
  Design and fabrication of SiO2/Si3N4 dielectric distributed Bragg reflectors for ultraviolet optoelectronic applications
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (8): 87802-087802 [Abstract] (2002) [HTML 1 KB] [PDF 346 KB] (1278)
88102 Huang Jiang-Tao,Gu Kun-Ming,Mao Fei,Yu Lie,Tang Jiao-Ning
  Preparation and characterization of multilayered titanium/titanium-diamond-like carbon films
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (8): 88102-088102 [Abstract] (2179) [HTML 1 KB] [PDF 4786 KB] (1331)
78104 Chen Cheng-Zhao,Zheng Yuan-Yu,Huang Shi-Hao,Li Cheng,Lai Hong-Kai,Chen Song-Yan
  Epitaxial growth of thick Ge layers with low dislocation density on silicon substrate by UHV/CVD
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (7): 78104-078104 [Abstract] (2419) [HTML 1 KB] [PDF 3059 KB] (1237)
38101 Wang Lan-Xi, Chen Xue-Kang, Wu Gan, Cao Sheng-Zhu, Shang Kai-Wen
  The influence of grain boundary on time response of diamond ultraviolet photo-detector
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (3): 38101-038101 [Abstract] (1580) [HTML 1 KB] [PDF 3527 KB] (549)
57503 Wu Kong-Ping, Gu Shu-Lin, Zhu Shun-Ming, Huang You-Rui, Zhou Meng-Ran
  Experimental and theoretical studies on the influence of unintentionally doped carbon on magnetic properties in ZnMnO:N
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (5): 57503-057503 [Abstract] (1681) [HTML 1 KB] [PDF 785 KB] (600)
58102 Wang Jing, Liu Gui-Chang, Li Hong-Ling, Hou Bao-Rong
  Study on the thermal conductivity of diamond-like carbon functionally graded material on copper substrate
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (5): 58102-058102 [Abstract] (2400) [HTML 1 KB] [PDF 534 KB] (838)
126501 Zhang Ying, He Zhi-Bing, Li Ping, Yan Jian-Cheng
  Thermal stability of Si-doped glow discharge polymer films
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (12): 126501-126501 [Abstract] (1937) [HTML 0 KB] [PDF 1220 KB] (597)
98101 Li Zhi-Jie, Tian Ming, He Lian-Long
  Preparation of AlN nanowire macroscopic arrays
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (9): 98101-098101 [Abstract] (3659) [HTML 0 KB] [PDF 4677 KB] (885)
66803 Zhang Ying, He Zhi-Bing, Yan Jian-Cheng, Li Ping, Tang Yong-Jian
  Influence of pressure on structure and properties of Si-doped glow discharge polymer film
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (6): 66803-066803 [Abstract] (3510) [HTML 0 KB] [PDF 1433 KB] (625)
36501 Yan Jian-Cheng, He Zhi-Bing, Yang Zhi-Lin, Zhang Ying, Tang Yong-Jian, Wei Jian-Jun
  Influence of RF power on the structure and properties of glow discharge polymer
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (3): 36501-036501 [Abstract] (3422) [HTML 0 KB] [PDF 1200 KB] (830)
16108 Wang Bing, Li Zhi-Cong, Yao Ran, Liang Meng, Yan Fa-Wang, Wang Guo-Hong
  Optimized growth of p-type AlGaN electron blocking layer in the GaN-based LED
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (1): 16108-016108 [Abstract] (4686) [HTML 0 KB] [PDF 762 KB] (1814)
18103 Li Tian-Wei, Liu Feng-Zhen, Zhu Mei-Fang
  rf excited optical emission spectrum of radicals generated during hot wire chemical vapour deposition for the preparation of microcrystalline silicon thin film
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (1): 18103-018103 [Abstract] (3549) [HTML 0 KB] [PDF 770 KB] (819)
8814 Lai Yun-Feng
  Effects of synthesis parameters on the growth of magnesium oxide nanowries by vapor-liquid-solid mechanism at low temperatures
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (12): 8814-8819 [Abstract] (3140) [HTML 0 KB] [PDF 901 KB] (765)
8005 Yan Jian-Cheng, He Zhi-Bing, Yang Zhi-Lin, Chen Zhi-Mei, Tang Yong-Jian, Wei Jian-Jun
  Thermal stability of glow discharge polymer coatings on glass microspheres
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (11): 8005-8009 [Abstract] (3514) [HTML 0 KB] [PDF 1167 KB] (877)
8021 Wang Lai, Wang Lei, Ren Fan, Zhao Wei, Wang Jia-Xing, Hu Jian-Nan, Zhang Chen, Hao Zhi-Biao, Luo Yi
  GaN grown on AlN/sapphire templates
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (11): 8021-8025 [Abstract] (4516) [HTML 0 KB] [PDF 1352 KB] (1267)
5738 Tian Peng, Huang Li-Rong, Fei Shu-Ping, Yu Yi, Pan Bin, Xu Wei, Huang De-Xiu
  Effect of different cap layers on the structure and optical properties of InAs/GaAs self-assembled quantum dot
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (8): 5738-5742 [Abstract] (4159) [HTML 0 KB] [PDF 818 KB] (900)
4330 Lu Peng, Hou Guo-Fu, Yuan Yu-Jie, Yang Rui-Xia, Zhao Ying
  Influence of n-type layer structure on performance and light-induced degradation of n-i-p microcrystalline silicon solar cells
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (6): 4330-4336 [Abstract] (3891) [HTML 0 KB] [PDF 657 KB] (891)
1190 Ding Yan-Li, Zhu Zhi-Li, Gu Jin-Hua, Shi Xin-Wei, Yang Shi-E, Gao Xiao-Yong, Chen Yong-Sheng, Lu Jing-Xiao
  Effect of deposition rate on the scaling behavior of microcrystalline silicon films prepared by very high frequency-plasma enhanced chemical vapor deposition
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (2): 1190-1195 [Abstract] (3708) [HTML 0 KB] [PDF 491 KB] (941)
7952 Zhang Shuang, Zhao De-Gang, Liu Zong-Shun, Zhu Jian-Jun, Zhang Shu-Ming, Wang Yu-Tian, Duan Li-Hong, Liu Wen-Bao, Jiang De-Sheng, Yang Hui
  Influence of penetrating V-pits on leakage current of GaN based p-i-n UV detector
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (11): 7952-7957 [Abstract] (3461) [HTML 0 KB] [PDF 245 KB] (1111)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 3, 75 records
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn