Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search

ISSN 1000-3290
CN 11-1958/O4
Semimonthly
About
   » About APS
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse APS
   » Accepts
   » In Press
   » Current Issue
   » Past Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Office Login
Links
   »
HighLights More»   
Acta Physica Sinica  
  Acta Physica Sinica--1995, 44 (1)   Published: 15 January 1995
Select | Export to EndNote
CLASSICAL AREA OF PHENOMENOLOGY

YIN JIAN-PING, ZHU SHI-QUN, GAO WEI-JIAN, WANG YU-ZHU
Acta Physica Sinica. 1995, 44 (1): 072 doi: 10.7498/aps.44.72
Full Text: [PDF 290 KB] Download:(592)
Show Abstract
null

HE LIN, DENG YONG-YUAN
Acta Physica Sinica. 1995, 44 (1): 080 doi: 10.7498/aps.44.80
Full Text: [PDF 282 KB] Download:(614)
Show Abstract
null

SHE WEI-LONG, HE HUI-RONG, WANG HE-ZHOU, YANG PEI-QING, YU ZHEN-XIN, MO DANG
Acta Physica Sinica. 1995, 44 (1): 087 doi: 10.7498/aps.44.87
Full Text: [PDF 271 KB] Download:(605)
Show Abstract
null
CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL, AND THERMAL PROPERTIES

LI CHAO-QUN, N.J.Park, H.J.Bunge
Acta Physica Sinica. 1995, 44 (1): 098 doi: 10.7498/aps.44.98
Full Text: [PDF 305 KB] Download:(667)
Show Abstract
null

QIN ZHI-CHENG, WANG WEN-KUI, ZHANG FU-XIANG, ZHANG YUN, LIU WEI
Acta Physica Sinica. 1995, 44 (1): 0105 doi: 10.7498/aps.44.105
Full Text: [PDF 201 KB] Download:(484)
Show Abstract
null

ZHANG HAO-YUE, LU KE, HU ZHUANG-LIN
Acta Physica Sinica. 1995, 44 (1): 0109 doi: 10.7498/aps.44.109
Full Text: [PDF 301 KB] Download:(652)
Show Abstract
null

ZHANG MING, DONG GUO-SHENG, XU MIN, CHEN YAN, Jin Xiao-Feng, ZHU XING-GUO
Acta Physica Sinica. 1995, 44 (1): 0115 doi: 10.7498/aps.44.115
Full Text: [PDF 268 KB] Download:(615)
Show Abstract
null

GONG BAO-AN, QI SHAO-MEI
Acta Physica Sinica. 1995, 44 (1): 0157 doi: 10.7498/aps.44.157
Full Text: [PDF 343 KB] Download:(584)
Show Abstract
null
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES

ZHOU YI-YANG
Acta Physica Sinica. 1995, 44 (1): 0122 doi: 10.7498/aps.44.122
Full Text: [PDF 213 KB] Download:(587)
Show Abstract
null

WANG NAN-LIN, PAN GUO-QIANG, DENG MING, ZHONG YAN, YUAN KE-QING, ZHOU WEI, WANG CHENG-YOU, YAO ZHAO-JIA, CAO LIE-ZHAO
Acta Physica Sinica. 1995, 44 (1): 0128 doi: 10.7498/aps.44.128
Full Text: [PDF 254 KB] Download:(543)
Show Abstract
null

LI BAI-LI, GUO YI
Acta Physica Sinica. 1995, 44 (1): 0133 doi: 10.7498/aps.44.133
Full Text: [PDF 207 KB] Download:(623)
Show Abstract
null

GAN DE-CHANG
Acta Physica Sinica. 1995, 44 (1): 0137 doi: 10.7498/aps.44.137
Full Text: [PDF 210 KB] Download:(588)
Show Abstract
null

CHENG WEN-QING, CAI LI-HONG, CHEN HONG, ZHOU JUN-MING, XIE XIAO-GANG, MEI XIAO-BING, HUANG YI, ZHAO TIE-NAN, ZHU GE
Acta Physica Sinica. 1995, 44 (1): 0142 doi: 10.7498/aps.44.142
Full Text: [PDF 136 KB] Download:(571)
Show Abstract
null

CHEN YAN, DONG GUO-SHENG, ZHANG MING, Jin Xiao-Feng, LU ER-DONG, PAN HAI-BING, XU PENG-SHOU, ZHANG XIN-YI, FAN CHAO-YANG
Acta Physica Sinica. 1995, 44 (1): 0145 doi: 10.7498/aps.44.145
Full Text: [PDF 296 KB] Download:(593)
Show Abstract
null

ZHOU BING-SUO, TANG GUO-QING, ZHANG GUI-LAN, CHEN WEN-JU
Acta Physica Sinica. 1995, 44 (1): 0164 doi: 10.7498/aps.44.164
Full Text: [PDF 1087 KB] Download:(719)
Show Abstract
null
GENERAL

WANG SHI-KUN, SUN XIAO-DONG, WU KE, FEI SHAO-CHAO
Acta Physica Sinica. 1995, 44 (1): 01 doi: 10.7498/aps.44.1
Full Text: [PDF 293 KB] Download:(662)
Show Abstract
null

CHEN CHANG-YUAN, HU SHI-ZHU
Acta Physica Sinica. 1995, 44 (1): 09 doi: 10.7498/aps.44.9
Full Text: [PDF 244 KB] Download:(814)
Show Abstract
null

LI BO-CANG, WU JIAN-HUA
Acta Physica Sinica. 1995, 44 (1): 016 doi: 10.7498/aps.44.16
Full Text: [PDF 317 KB] Download:(1019)
Show Abstract
null

XU ZONG-RONG, GAO YAN-LIN
Acta Physica Sinica. 1995, 44 (1): 024 doi: 10.7498/aps.44.24
Full Text: [PDF 162 KB] Download:(680)
Show Abstract
null

YUAN JIN-SHENG, SUN CHANG-PU
Acta Physica Sinica. 1995, 44 (1): 029 doi: 10.7498/aps.44.29
Full Text: [PDF 199 KB] Download:(536)
Show Abstract
null

TONG PEI-QING, ZHAO CHAN-DONG
Acta Physica Sinica. 1995, 44 (1): 035 doi: 10.7498/aps.44.35
Full Text: [PDF 312 KB] Download:(798)
Show Abstract
null
NUCLEAR PHYSICS

GAO KE-LIN, YAN MIN, LUO XUE-LI, ZHU XI-WEN, HUANG GUI-LONG, LI JIAO-MEI, SHI LEI
Acta Physica Sinica. 1995, 44 (1): 043 doi: 10.7498/aps.44.43
Full Text: [PDF 301 KB] Download:(630)
Show Abstract
null
ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS

GONG XIAO-MIN, LI JIA-MING, ZHOU YU
Acta Physica Sinica. 1995, 44 (1): 050 doi: 10.7498/aps.44.50
Full Text: [PDF 382 KB] Download:(1100)
Show Abstract
null

JI ZHEN-GUO, CHEN LI-DENG, MA XIANG-YANG, YAO HONG-NIAN, QUE DUAN-LIN
Acta Physica Sinica. 1995, 44 (1): 057 doi: 10.7498/aps.44.57
Full Text: [PDF 328 KB] Download:(649)
Show Abstract
null

WU CHANG-QING, ZHANG GUO-PIN, QIU HUI-MING
Acta Physica Sinica. 1995, 44 (1): 064 doi: 10.7498/aps.44.64
Full Text: [PDF 324 KB] Download:(550)
Show Abstract
null
PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES

WANG JIAN-GUO, LI YOU-YI, LI JIAN-GANG
Acta Physica Sinica. 1995, 44 (1): 092 doi: 10.7498/aps.44.92
Full Text: [PDF 264 KB] Download:(625)
Show Abstract
null

LIU SHENG-XIA
Acta Physica Sinica. 1995, 44 (1): 0152 doi: 10.7498/aps.44.152
Full Text: [PDF 217 KB] Download:(528)
Show Abstract
null
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn