Search

Article

x

Vol. 44, No. 1 (1995)

1995-01-05
GENERAL
WANG SHI-KUN, SUN XIAO-DONG, WU KE, FEI SHAO-CHAO
1995, 44 (1): 1-8. doi: 10.7498/aps.44.1
Abstract +
HU SHI-ZHU, CHEN CHANG-YUAN
1995, 44 (1): 9-15. doi: 10.7498/aps.44.9
Abstract +
LI BO-CANG, WU JIAN-HUA
1995, 44 (1): 16-23. doi: 10.7498/aps.44.16
Abstract +
XU ZONG-RONG, GAO YAN-LIN
1995, 44 (1): 24-28. doi: 10.7498/aps.44.24
Abstract +
YUAN JIN-SHENG, SUN CHANG-PU
1995, 44 (1): 29-34. doi: 10.7498/aps.44.29
Abstract +
TONG PEI-QING, ZHAO CHAN-DONG
1995, 44 (1): 35-42. doi: 10.7498/aps.44.35
Abstract +
NUCLEAR PHYSICS
ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS
GONG XIAO-MIN, LI JIA-MING, ZHOU YU
1995, 44 (1): 50-56. doi: 10.7498/aps.44.50
Abstract +
WU CHANG-QING, ZHANG GUO-PIN, QIU HUI-MING
1995, 44 (1): 64-71. doi: 10.7498/aps.44.64
Abstract +
CLASSICAL AREA OF PHENOMENOLOGY
YIN JIAN-PING, ZHU SHI-QUN, GAO WEI-JIAN, WANG YU-ZHU
1995, 44 (1): 72-79. doi: 10.7498/aps.44.72
Abstract +
HE LIN, DENG YONG-YUAN
1995, 44 (1): 80-86. doi: 10.7498/aps.44.80
Abstract +
PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES
WANG JIAN-GUO, LI YOU-YI, LI JIAN-GANG
1995, 44 (1): 92-97. doi: 10.7498/aps.44.92
Abstract +
LIU SHENG-XIA
1995, 44 (1): 152-156. doi: 10.7498/aps.44.152
Abstract +
CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL, AND THERMAL PROPERTIES
N.J.Park, H.J.Bunge, LI CHAO-QUN
1995, 44 (1): 98-104. doi: 10.7498/aps.44.98
Abstract +
WANG WEN-KUI, ZHANG FU-XIANG, ZHANG YUN, QIN ZHI-CHENG, LIU WEI
1995, 44 (1): 105-108. doi: 10.7498/aps.44.105
Abstract +
ZHANG HAO-YUE, LU KE, HU ZHUANG-LIN
1995, 44 (1): 109-114. doi: 10.7498/aps.44.109
Abstract +
GONG BAO-AN, QI SHAO-MEI
1995, 44 (1): 157-163. doi: 10.7498/aps.44.157
Abstract +
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES
ZHOU YI-YANG
1995, 44 (1): 122-127. doi: 10.7498/aps.44.122
Abstract +
LI BAI-LI, GUO YI
1995, 44 (1): 133-136. doi: 10.7498/aps.44.133
Abstract +
GAN DE-CHANG
1995, 44 (1): 137-141. doi: 10.7498/aps.44.137
Abstract +
TANG GUO-QING, ZHANG GUI-LAN, CHEN WEN-JU, ZHOU BING-SUO
1995, 44 (1): 164-172. doi: 10.7498/aps.44.164
Abstract +