Search

Article

x

Vol. 51, No. 9 (2002)

2002-05-05
GENERAL
Yu Tian, Wang Fu-Yun
2002, 51 (9): 1907-1912. doi: 10.7498/aps.51.1907
Abstract +
Luo Shao-Kai, Lu Yi-Bing, Zhou Qiang, Wang Ying-De, Oyang Shi
2002, 51 (9): 1913-1917. doi: 10.7498/aps.51.1913
Abstract +
He Feng, Yang Jing-Long, Shen Meng-Yu
2002, 51 (9): 1918-1922. doi: 10.7498/aps.51.1918
Abstract +
Liu Shi-Kuo, Zhao Qiang, Fu Zhun-Tao, Liu Shi-Da
2002, 51 (9): 1923-1926. doi: 10.7498/aps.51.1923
Abstract +
Miao Run-Cai, Ye Qing, Shen Chang-Yu, Teng Xiao-Li
2002, 51 (9): 1927-1932. doi: 10.7498/aps.51.1927
Abstract +
Zhu Yun-Feng, Yu Hong-Wei
2002, 51 (9): 1933-1936. doi: 10.7498/aps.51.1933
Abstract +
Sun Xi-Ming, Yao Chao-Hui, Yang Jing-Long
2002, 51 (9): 1942-1948. doi: 10.7498/aps.51.1942
Abstract +
Yin Xun-He, Ren Yong, Shan Xiu-Ming
2002, 51 (9): 1949-1953. doi: 10.7498/aps.51.1949
Abstract +
Liu Fu-Cai, Wang Juan, Peng Hai-Ming, Li Li-Xiang
2002, 51 (9): 1954-1959. doi: 10.7498/aps.51.1954
Abstract +
Qian Chang-Ji, Gao Guo-Liang, Li Hong, Ye Gao-Xiang
2002, 51 (9): 1960-1964. doi: 10.7498/aps.51.1960
Abstract +
ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS
Yan Jun, Ma Xin-Wen, Ji Lu-You, Yuan Ping, Dong Chen-Zhong, Qu Yi-Zhi
2002, 51 (9): 1965-1971. doi: 10.7498/aps.51.1965
Abstract +
CLASSICAL AREA OF PHENOMENOLOGY
Zhao Jian-Lin, Yang De-Xing
2002, 51 (9): 1972-1977. doi: 10.7498/aps.51.1972
Abstract +
Huang Chun-Jia, Wen Li
2002, 51 (9): 1978-1982. doi: 10.7498/aps.51.1978
Abstract +
Zhan Ming-Sheng, Liu Tang-Kun, Wang Ji-Suo, Feng Jian
2002, 51 (9): 1983-1988. doi: 10.7498/aps.51.1983
Abstract +
Wang Cheng-Zhi, Fang Miao-Fa
2002, 51 (9): 1989-1995. doi: 10.7498/aps.51.1989
Abstract +
Lu Hong, She Wei-Long, Tao Meng-Xian
2002, 51 (9): 1996-2001. doi: 10.7498/aps.51.1996
Abstract +
Hu Xiao, Hong Fang-Yu, Wu Liang-Neng
2002, 51 (9): 2002-2010. doi: 10.7498/aps.51.2002
Abstract +
2002, 51 (9): 2011-2014. doi: 10.7498/aps.51.2011
Abstract +
Shang Lian-Ju, Zheng Yi
2002, 51 (9): 2015-2017. doi: 10.7498/aps.51.2015
Abstract +
Li Shi-Chen, Xue Ting, Yu Jian
2002, 51 (9): 2018-2021. doi: 10.7498/aps.51.2018
Abstract +
Ma Ben-Kun, Liu Cui-Hong, Chen Chuan-Yi
2002, 51 (9): 2022-2028. doi: 10.7498/aps.51.2022
Abstract +
Wang Da-Wei, Liu Ting-Ting, Yang Hong, Jiang Hong-Bin, Gong Qi-Huang
2002, 51 (9): 2034-2037. doi: 10.7498/aps.51.2034
Abstract +
Long Yun-Xiang, Miao Guo-Ping
2002, 51 (9): 2038-2051. doi: 10.7498/aps.51.2038
Abstract +
Zhang Cun-Shan, Liu Wen-Kai, Lin Shi-Ming
2002, 51 (9): 2052-2056. doi: 10.7498/aps.51.2052
Abstract +
PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES
Lin Shang-Jin
2002, 51 (9): 2057-2056. doi: 10.7498/aps.51.2057
Abstract +
Lai Jian-Jun, Wang Xin-Bin, Qui Jun-Lin, Yu Jian-Hua, Huang Jian-Jun
2002, 51 (9): 2080-2085. doi: 10.7498/aps.51.2080
Abstract +
CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL, AND THERMAL PROPERTIES
Meng Fan-Ling, Li Yong-Hua, Xu Yao, Wang Yu-Ming
2002, 51 (9): 2086-2089. doi: 10.7498/aps.51.2086
Abstract +
Sun Jin-Peng, Wang Tai-Hong
2002, 51 (9): 2096-2100. doi: 10.7498/aps.51.2096
Abstract +
Du Qi-Zhen, Yang Hui-Zhu
2002, 51 (9): 2101-2108. doi: 10.7498/aps.51.2101
Abstract +
Wang Pei-Lin, Ding Tian-Hua, Cai Xun
2002, 51 (9): 2109-2112. doi: 10.7498/aps.51.2109
Abstract +
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES
Wang Hui-Tian, Min Nai-Ben, Li Shu-Guang, Hou Lan-Tian, Liu Xiao-Dong
2002, 51 (9): 2117-2122. doi: 10.7498/aps.51.2117
Abstract +
Wang Hui-Tian, Li Shu-Guang, Hou Lan-Tian, Liu Xiao-Dong
2002, 51 (9): 2123-2127. doi: 10.7498/aps.51.2123
Abstract +
Gao Peng, Zheng Zhi-Ming, Xing Ding-Yu
2002, 51 (9): 2128-2132. doi: 10.7498/aps.51.2128
Abstract +
Xiao Qi, Qiu Guan-Zhou, Hu Yue-Hua, Wang Dian-Zuo
2002, 51 (9): 2133-2138. doi: 10.7498/aps.51.2133
Abstract +
Wang Ru-Zhi, Li Peng-Fei, Yan Xiao-Hong
2002, 51 (9): 2139-2143. doi: 10.7498/aps.51.2139
Abstract +
Jin Jin-Sheng, Xia A-Gen, Ye Gao-Xiang
2002, 51 (9): 2144-2149. doi: 10.7498/aps.51.2144
Abstract +
Zhang Jin-Cang, Cao Gui-Xin, Cao Shi-Xun, Chen Zhen-Ping
2002, 51 (9): 2150-2154. doi: 10.7498/aps.51.2150
Abstract +
Xu Rong-Qing, Zhou Qing-Chun, Wang Jia-Fu
2002, 51 (9): 2161-2166. doi: 10.7498/aps.51.2161
Abstract +
Xiao San-Shui, Shang Lian-Ju, He Sai-Ling, Zhuang Fei
2002, 51 (9): 2167-2172. doi: 10.7498/aps.51.2167
Abstract +
GEOPHYSICS, ASTRONOMY, AND ASTROPHYSICS
Li Chuan-An, Wei Xian-Qi, Meng Qing-Miao, Liu Jing-Lun
2002, 51 (9): 2173-2176. doi: 10.7498/aps.51.2173
Abstract +