Search

Article

x

Vol. 44, No. 10 (1995)

1995-05-20
GENERAL
CHEN JIAN-HUA, CHENG XIANG-AI
1995, 44 (10): 1529-1533. doi: 10.7498/aps.44.1529
Abstract +
SHENG YUE-LIN, GONG YUN-GUI
1995, 44 (10): 1534-1540. doi: 10.7498/aps.44.1534
Abstract +
OU FA
1995, 44 (10): 1541-1550. doi: 10.7498/aps.44.1541
Abstract +
TONG PEI-QING, HE JIN-YONG
1995, 44 (10): 1551-1557. doi: 10.7498/aps.44.1551
Abstract +
LI GUANG-HUA
1995, 44 (10): 1652-1660. doi: 10.7498/aps.44.1652
Abstract +
QIANG WEN-SHI
1995, 44 (10): 1684-1690. doi: 10.7498/aps.44.1684
Abstract +
CLASSICAL AREA OF PHENOMENOLOGY
CHEN YAN-SONG, LI DE-HUA
1995, 44 (10): 1558-1562. doi: 10.7498/aps.44.1558
Abstract +
WANG HAI, HAO JIANG-RUI, XIE CHENG-DE, PENG FANG-XI
1995, 44 (10): 1563-1570. doi: 10.7498/aps.44.1563
Abstract +
YAN JIA-REN
1995, 44 (10): 1571-1576. doi: 10.7498/aps.44.1571
Abstract +
LI GAO-XIANG, PENG JIN-SHENG
1995, 44 (10): 1670-1678. doi: 10.7498/aps.44.1670
Abstract +
CHENG YA, CHEN JIAN-WEN
1995, 44 (10): 1691-1696. doi: 10.7498/aps.44.1691
Abstract +
CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL, AND THERMAL PROPERTIES
ZHOU YUN-SONG, YANG ZHEN, HU HUA-SHEN
1995, 44 (10): 1577-1581. doi: 10.7498/aps.44.1577
Abstract +
LIU RANG-SU, LI JI-YONG
1995, 44 (10): 1582-1587. doi: 10.7498/aps.44.1582
Abstract +
CHU GANG
1995, 44 (10): 1679-1683. doi: 10.7498/aps.44.1679
Abstract +
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES
JIANG KAI-MING, SHI FA-JIAN, LIN ZONG-HAN
1995, 44 (10): 1595-1606. doi: 10.7498/aps.44.1595
Abstract +
DU MAO-LU, LI ZHAO-MIN, KAN JIA-JUN
1995, 44 (10): 1607-1614. doi: 10.7498/aps.44.1607
Abstract +
JIN KAI-JUAN, PAN SHAO-HUA, YANG GUO-ZHEN
1995, 44 (10): 1615-1621. doi: 10.7498/aps.44.1615
Abstract +
ZHOU LEI, TAO RUI-BAO
1995, 44 (10): 1636-1644. doi: 10.7498/aps.44.1636
Abstract +
SUN WEI-LI, LI ZHAO-MIN
1995, 44 (10): 1661-1669. doi: 10.7498/aps.44.1661
Abstract +
XIE SHI-JIE, HAN JI-SHEN, YAO TAO
1995, 44 (10): 1622-1627. doi: 10.7498/aps.44.1622
Abstract +
LI GUAN-QI, WU YING-CAI, HUANG MEI-QIAN, CENG CHAO-HONG, LIU BAI-YONG
1995, 44 (10): 1628-1635. doi: 10.7498/aps.44.1628
Abstract +
ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS
YAN ZHAN-XIAN, ZHOU XIAO-QING, JIANG GUANG-HE
1995, 44 (10): 1645-1651. doi: 10.7498/aps.44.1645
Abstract +