Search

Article

x

Vol. 44, No. 9 (1995)

1995-05-05
GENERAL
Wang Shun-Jin, Zuo Wei
1995, 44 (9): 1353-1352. doi: 10.7498/aps.44.1353
Abstract +
Wang Shun-Jin, Zuo Wei
1995, 44 (9): 1363-1372. doi: 10.7498/aps.44.1363
Abstract +
Duan Yi-Shi, Feng Shi-Xiang
1995, 44 (9): 1373-1381. doi: 10.7498/aps.44.1373
Abstract +
Wang Guang-Rui, Cheng Yan-Xiang
1995, 44 (9): 1382-1389. doi: 10.7498/aps.44.1382
Abstract +
ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS
Fang Yan, Li Qin, Zhou Qun
1995, 44 (9): 1390-1394. doi: 10.7498/aps.44.1390
Abstract +
Tong Li-Tai, Wang Xu-Wei, Zhou Wei-Yang, Chen Jin-Chang, Shen Bao-Gen
1995, 44 (9): 1395-1403. doi: 10.7498/aps.44.1395
Abstract +
CLASSICAL AREA OF PHENOMENOLOGY
Xue Qiu-Han, Guo Guang-Can
1995, 44 (9): 1410-1417. doi: 10.7498/aps.44.1410
Abstract +
Song Tong-Qiang, Feng Jian, Xu Bing-Zhen, Wang Wen-Zheng
1995, 44 (9): 1418-1426. doi: 10.7498/aps.44.1418
Abstract +
Wang Ji-Suo, Wang Chuan-Kui
1995, 44 (9): 1427-1434. doi: 10.7498/aps.44.1427
Abstract +
PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES
Gao Hui, Zhai Kan, Wen Yi-Zhi, Wan Shu-De, Wang Gui-Ding, Yu Chang-Xuan
1995, 44 (9): 1435-1441. doi: 10.7498/aps.44.1435
Abstract +
CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL, AND THERMAL PROPERTIES
Chi Yuan-Bin, Ju Xin, Su Yi-Xi, Wei Kun, Shi Chao-Shu
1995, 44 (9): 1449-1453. doi: 10.7498/aps.44.1449
Abstract +
Lu Ke
1995, 44 (9): 1454-1460. doi: 10.7498/aps.44.1454
Abstract +
Wu Zheng-Yun, Huang Qi-Sheng
1995, 44 (9): 1461-1466. doi: 10.7498/aps.44.1461
Abstract +
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES
Xu Zong-Rong, Tian Zhi-Yue
1995, 44 (9): 1467-1470. doi: 10.7498/aps.44.1467
Abstract +
Wang Jie, Yu Gen-Cai, Zhu Chang-Sheng, Wang Xun
1995, 44 (9): 1471-1479. doi: 10.7498/aps.44.1471
Abstract +
Gao Shou-En, Chen Bin, Jiao Zheng-Kuan
1995, 44 (9): 1480-1483. doi: 10.7498/aps.44.1480
Abstract +
Chen Xiao-Yu
1995, 44 (9): 1484-1488. doi: 10.7498/aps.44.1484
Abstract +
Li Zhan-Jie, Yao Kai-Lun
1995, 44 (9): 1498-1503. doi: 10.7498/aps.44.1498
Abstract +
Yang Ming-Liang, Wang Yi-Zhong, Lai Wu-Yan
1995, 44 (9): 1504-1508. doi: 10.7498/aps.44.1504
Abstract +
Zhong Wen-Ding, Liu Zun-Xiao, Chen Hai-Ying, Li Guo-Zhong
1995, 44 (9): 1516-1528. doi: 10.7498/aps.44.1516
Abstract +
GEOPHYSICS, ASTRONOMY, AND ASTROPHYSICS
Zhu Jian-Yang
1995, 44 (9): 1489-1497. doi: 10.7498/aps.44.1489
Abstract +