Search

Article

x

Vol. 44, No. 8 (1995)

1995-04-20
GENERAL
Wang Shun-Jin, Zuo Wei
1995, 44 (8): 1177-1183. doi: 10.7498/aps.44.1177
Abstract +
A.Weiguny, Wang Shun-Jin, Li Fu-Li, Zuo Wei
1995, 44 (8): 1184-1191. doi: 10.7498/aps.44.1184
Abstract +
THE PHYSICS OF ELEMENTARY PARTICLES AND FIELDS
Qian Xiang-Zhong
1995, 44 (8): 1192-1202. doi: 10.7498/aps.44.1192
Abstract +
Dai Qi-Run, Zhao Shu-Song
1995, 44 (8): 1203-1209. doi: 10.7498/aps.44.1203
Abstract +
CLASSICAL AREA OF PHENOMENOLOGY
Liu Hui-En
1995, 44 (8): 1210-1216. doi: 10.7498/aps.44.1210
Abstract +
Zhang Ruo-Bing, Zhao Ying-Qiao, Wang Qing-Yue
1995, 44 (8): 1222-1229. doi: 10.7498/aps.44.1222
Abstract +
Xu Ji-An, MurliH.Manghnani, Xie Hong-Shen, Wang Nu-Ju, Li Feng-Ying
1995, 44 (8): 1230-1236. doi: 10.7498/aps.44.1230
Abstract +
PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES
Wei He-Lin, Liu Zu-Li
1995, 44 (8): 1237-1243. doi: 10.7498/aps.44.1237
Abstract +
CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL, AND THERMAL PROPERTIES
Liang Yi-Ping, Deng Zhao-Jing, Li Jian, Wang Yao
1995, 44 (8): 1244-1248. doi: 10.7498/aps.44.1244
Abstract +
Lu Li-Wu, Zhou Jie, Feng Song-Lin, Yang Hui, Xu Jun-Ying
1995, 44 (8): 1249-1255. doi: 10.7498/aps.44.1249
Abstract +
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES
Zhang Yuan-Chang, Huang Qi-Sheng, Kang Jun-Yong, Wu Zheng-Yun, Yu Xin
1995, 44 (8): 1256-1262. doi: 10.7498/aps.44.1256
Abstract +
Yuan Song-Liu
1995, 44 (8): 1268-1273. doi: 10.7498/aps.44.1268
Abstract +
Xiong Xiang-Yuan, He Kai-Yuan
1995, 44 (8): 1286-1290. doi: 10.7498/aps.44.1286
Abstract +
Lu Huai-Xian, Lu Mu, Dou You-Wei, Wang Jin-Hui, Chen Yun-Hong
1995, 44 (8): 1291-1295. doi: 10.7498/aps.44.1291
Abstract +
Yang Bing-Xin, Hou Bi-Hui, Lu Xiao-Pu, Shi Chao-Shu
1995, 44 (8): 1296-1301. doi: 10.7498/aps.44.1296
Abstract +
Liu Fu-De, Ling Zhi-Yuan, Xiong Mao-Ren
1995, 44 (8): 1302-1309. doi: 10.7498/aps.44.1302
Abstract +
Ma Dong-Peng, Huang Xiao-Yi
1995, 44 (8): 1310-1320. doi: 10.7498/aps.44.1310
Abstract +
D.E.Brode, Zheng De-Heng
1995, 44 (8): 1321-1327. doi: 10.7498/aps.44.1321
Abstract +
Zhao Guo-Zhong, Pan Shao-Hua, Yang Guo-Zhen
1995, 44 (8): 1335-1343. doi: 10.7498/aps.44.1335
Abstract +
Sheng Qi-Hua, Chen Yi-Ming, Zhu Wei-Zhang
1995, 44 (8): 1344-1352. doi: 10.7498/aps.44.1344
Abstract +
Chen Wei-De, Jin Gao-Long, Cui Yu-De, Duan Li-Hong, Gao Zhi-Qiang
1995, 44 (8): 1328-1334. doi: 10.7498/aps.44.1328
Abstract +