Search

Article

x

Vol. 49, No. 4 (2000)

2000-02-20
Topics
GENERAL
Wang Yong-Jiu, Tang Zhi-Ming
2000, 49 (4): 597-601. doi: 10.7498/aps.49.597
Abstract +
Wang Ning, Yu Cheng-Jian
2000, 49 (4): 602-606. doi: 10.7498/aps.49.602
Abstract +
Chen Chang-Yuan
2000, 49 (4): 607-609. doi: 10.7498/aps.49.607
Abstract +
Hao San-Ru, Wang Lu-Ya
2000, 49 (4): 610-614. doi: 10.7498/aps.49.610
Abstract +
Huang Chun-Jia, Li Jiang-Fan, He Hui-Yong
2000, 49 (4): 615-618. doi: 10.7498/aps.49.615
Abstract +
Weng Jia-Qiang, Zhong Ling
2000, 49 (4): 626-630. doi: 10.7498/aps.49.626
Abstract +
Chen Ruo-Hang, Kong Ling-Jiang, He Yun, Liu Mu-Ren, Li Hua-Bing
2000, 49 (4): 631-635. doi: 10.7498/aps.49.631
Abstract +
Yang Shao-Qing, Zhao Chang-An, Zhang Xin-Hua
2000, 49 (4): 636-640. doi: 10.7498/aps.49.636
Abstract +
Xue Yue-Ju, Yin Xun-He, Feng Ru-Peng
2000, 49 (4): 641-646. doi: 10.7498/aps.49.641
Abstract +
THE PHYSICS OF ELEMENTARY PARTICLES AND FIELDS
Cao Nian-Wen, Liu Wen-Qing, Zhang Yu-Jun
2000, 49 (4): 647-653. doi: 10.7498/aps.49.647
Abstract +
NUCLEAR PHYSICS
Ma Yu-Gang
2000, 49 (4): 654-664. doi: 10.7498/aps.49.654
Abstract +
ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS
Jiang-Gang, Xie Hong-Peng, Tian Ming-Liang, Zhu Zheng-He
2000, 49 (4): 665-669. doi: 10.7498/aps.49.665
Abstract +
Wang Zhong-Jie, Lu Tong-Xing, Lu Yi-Qun
2000, 49 (4): 670-673. doi: 10.7498/aps.49.670
Abstract +
Chen Bao-Zhen
2000, 49 (4): 674-678. doi: 10.7498/aps.49.674
Abstract +
Liu Zhi-Jing
2000, 49 (4): 687-689. doi: 10.7498/aps.49.687
Abstract +
Zhang Shui-Meng
2000, 49 (4): 690-695. doi: 10.7498/aps.49.690
Abstract +
CLASSICAL AREA OF PHENOMENOLOGY
Han Li-Bo, Tian Yong-Hong, Li Gao-Xiang, Peng Jin-Sheng
2000, 49 (4): 696-701. doi: 10.7498/aps.49.696
Abstract +
Li Xiang, Guo Guang-Can
2000, 49 (4): 702-707. doi: 10.7498/aps.49.702
Abstract +
Zhan Ming-Sheng, Liu Xiao-Jun, Liu Tang-Kun, Wang Ji-Suo
2000, 49 (4): 708-712. doi: 10.7498/aps.49.708
Abstract +
He Sai-Ling, Cheng Cheng
2000, 49 (4): 713-718. doi: 10.7498/aps.49.713
Abstract +
Pan Bai-Liang, Zhu Jia-Min, Li Shi-Ben, Yao Zhi-Xin
2000, 49 (4): 719-723. doi: 10.7498/aps.49.719
Abstract +
Sun Zhen-Rong, Wang Zu-Geng, Zhao Bo, Wu Yum
2000, 49 (4): 730-732. doi: 10.7498/aps.49.730
Abstract +
Hua Cun-Cai, Lu Qi-Shao
2000, 49 (4): 733-740. doi: 10.7498/aps.49.733
Abstract +
Han Ming, Lou Cai-Yun, Li Yu-Hua, Gao Yi-Zhi
2000, 49 (4): 751-755. doi: 10.7498/aps.49.751
Abstract +
PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES
Ye Wen-Hua, Zhang Wei-Yan, He Xian-Shi
2000, 49 (4): 762-767. doi: 10.7498/aps.49.762
Abstract +
Yang Wei-Hong
2000, 49 (4): 768-774. doi: 10.7498/aps.49.768
Abstract +
CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL, AND THERMAL PROPERTIES
Liu Hong
2000, 49 (4): 781-785. doi: 10.7498/aps.49.781
Abstract +
Liu Cun-Ye, Wang Yao, Li Jian
2000, 49 (4): 786-790. doi: 10.7498/aps.49.786
Abstract +
Wei He-Lin, Liu Zu-Li, Wei Kai-Lun
2000, 49 (4): 791-796. doi: 10.7498/aps.49.791
Abstract +
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES
Yang Jie-Hui, Pan Liu-Zhan, Xu You
2000, 49 (4): 807-810. doi: 10.7498/aps.49.807
Abstract +
LETTERS
Zhao Kai-Hua, Yu Hui-Dan
2000, 49 (4): 816-818. doi: 10.7498/aps.49.816
Abstract +