Search

Article

x

Vol. 49, No. 3 (2000)

2000-02-05
GENERAL
Zheng Yun, Zhang Hongqing
2000, 49 (3): 389-391. doi: 10.7498/aps.49.389
Abstract +
Li Huabing, Kong Lingjiang, Liu Muren, He Yun
2000, 49 (3): 392-397. doi: 10.7498/aps.49.392
Abstract +
Yuan Jian, Ren Yong, Shan Xiuming
2000, 49 (3): 398-402. doi: 10.7498/aps.49.398
Abstract +
Zhang Jiashu, Xiao Xianchi
2000, 49 (3): 403-408. doi: 10.7498/aps.49.403
Abstract +
Liu Hong, Chen Zongzhang, Peng Yingcui, Bai Xiaojun
2000, 49 (3): 409-414. doi: 10.7498/aps.49.409
Abstract +
Gao Yajun, Gui YuanXing
2000, 49 (3): 415-420. doi: 10.7498/aps.49.415
Abstract +
Original Articles
Xu Xiao-hua, Jiang Hao, Fu Rong-tang, Sun Xin
2000, 49 (3): 426-429. doi: 10.7498/aps.49.426
Abstract +
Fa Wei, Luo Cheng-lin
2000, 49 (3): 430-434. doi: 10.7498/aps.49.430
Abstract +
Fang Mao-fa, Liu Xiang
2000, 49 (3): 435-440. doi: 10.7498/aps.49.435
Abstract +
Song Ke-hui
2000, 49 (3): 441-444. doi: 10.7498/aps.49.441
Abstract +
Bian Bao-min, Chen Jian-ping, Yang Ling, Ni Xiao-wu, Lu Jian
2000, 49 (3): 445-448. doi: 10.7498/aps.49.445
Abstract +
Kong Jia-min, Fang Qiang, Liu Juan, Wang Yong-Chang
2000, 49 (3): 449-454. doi: 10.7498/aps.49.449
Abstract +
Ling Zhen-fang, Guo Ru, Liu Si-min, Zhang Guang-yin
2000, 49 (3): 455-459. doi: 10.7498/aps.49.455
Abstract +
Wen Shuang-chun, Fan Dian-yuan
2000, 49 (3): 460-462. doi: 10.7498/aps.49.460
Abstract +
Yu Tian-yan, Yu Bing-kun, Wang Qi, Wan You-bao, Pan Shou-kui
2000, 49 (3): 463-467. doi: 10.7498/aps.49.463
Abstract +
CLASSICAL AREA OF PHENOMENOLOGY
Zhou Yu-Feng, Wang Yao-Jun, Ma Li, Gao Tian-Fu
2000, 49 (3): 480-486. doi: 10.7498/aps.49.480
Abstract +
PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES
He Yu, Guo Wen-Kang, Shao Qi-Jun, Xu Peng
2000, 49 (3): 487-491. doi: 10.7498/aps.49.487
Abstract +
Hu Xi-Wei, Wu Qin-Chong, Yu Guo-Yang, Liu Ming-Hai
2000, 49 (3): 497-501. doi: 10.7498/aps.49.497
Abstract +
Liu Jin-Yuan, Gong Ye, Wang Xiao-Gang, Ma Teng-Cai, Lv Wen-Yan
2000, 49 (3): 502-507. doi: 10.7498/aps.49.502
Abstract +
CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL, AND THERMAL PROPERTIES
Chen Xiao-Hua, Peng Jing-Cui, Li Wen-Zhu
2000, 49 (3): 513-517. doi: 10.7498/aps.49.513
Abstract +
Tang Bi-Yu, Yang Guo-Wei, Ren Zhi-Ang, Cai Meng-Qiu
2000, 49 (3): 518-521. doi: 10.7498/aps.49.518
Abstract +
Zhang Zhe, Chen Ling-Yan, Wu Yong-Gang, Qiao Zhi
2000, 49 (3): 527-531. doi: 10.7498/aps.49.527
Abstract +
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES
Liu Xue-Ming, Zhang Ming-De, Sun Xiao-Han
2000, 49 (3): 538-543. doi: 10.7498/aps.49.538
Abstract +
Wang Yong-Gang, Pang Huan-Gang, Liu Mei
2000, 49 (3): 548-552. doi: 10.7498/aps.49.548
Abstract +
Yanag Guang-Liang, Xianyu Wen-Xu, Qian Zheng -Nan, Jin Han-Min
2000, 49 (3): 553-556. doi: 10.7498/aps.49.553
Abstract +
Shao Qian-Fen, Wu Tai-Shu, Chen Jian, Cai Rui-Fang, Huang Zu-En
2000, 49 (3): 557-559. doi: 10.7498/aps.49.557
Abstract +
Li Bai-Gui
2000, 49 (3): 560-564. doi: 10.7498/aps.49.560
Abstract +
Li Hai-Yang, Zhou Jian-Peng, Feng Ying
2000, 49 (3): 565-569. doi: 10.7498/aps.49.565
Abstract +
Zhang Fei, Tang Jing-Chang, He Jiang-Peng, Wang Lei
2000, 49 (3): 570-576. doi: 10.7498/aps.49.570
Abstract +
GEOPHYSICS, ASTRONOMY, AND ASTROPHYSICS
Liu Wen-Biao, Zhu Jian-Yang, Zhao Zheng
2000, 49 (3): 581-585. doi: 10.7498/aps.49.581
Abstract +
Zhao Zheng, Liu Wen-Biao, Jiang Ya-Ling
2000, 49 (3): 586-591. doi: 10.7498/aps.49.586
Abstract +
LETTERS