Search

Article

x

Vol. 50, No. 1 (2001)

2001-01-05
GENERAL
Qiao Yong-Fen, Zhao Shu-Hong
2001, 50 (1): 1-7. doi: 10.7498/aps.50.1
Abstract +
Zhou Tian-Shou, Zhang Suo-Chun
2001, 50 (1): 8-12. doi: 10.7498/aps.50.8
Abstract +
Lin Ji, Wang Ke-Lin
2001, 50 (1): 13-20. doi: 10.7498/aps.50.13
Abstract +
Li Guo-Hui, Xu De-Ming, Lai Jian-Wen, Zhou Shi-Ping
2001, 50 (1): 21-25. doi: 10.7498/aps.50.21
Abstract +
Guan Xin-Ping, Peng Hai-Peng, Li Li-Xiang, Wang Yi-Qun
2001, 50 (1): 26-29. doi: 10.7498/aps.50.26
Abstract +
Huang Ping-Hua, Kong Ling-Jiang, Liu Mu-Ren
2001, 50 (1): 30-36. doi: 10.7498/aps.50.30
Abstract +
ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS
Zhu Zheng-He, Yi You-Gen, Tang Yong-Jian, Fu Yi-Bei
2001, 50 (1): 37-41. doi: 10.7498/aps.50.37
Abstract +
CLASSICAL AREA OF PHENOMENOLOGY
Guo Li-Xin, Wu Zhen-Sen
2001, 50 (1): 42-47. doi: 10.7498/aps.50.42
Abstract +
Liu Li, Deng Xiao-Qiang, Wang Gui-Ying, Xu Zhi-Zhan
2001, 50 (1): 48-51. doi: 10.7498/aps.50.48
Abstract +
Ao Sheng-Mei, Zhou Shi-Lun, Zeng Gao-Jian
2001, 50 (1): 52-58. doi: 10.7498/aps.50.52
Abstract +
Yao Chun-Mei, Guo Guang-Can
2001, 50 (1): 59-62. doi: 10.7498/aps.50.59
Abstract +
Sun Ling-Dong, Xu Jing-Jun, Zhang Guang-Yin, Zhao Li-Juan
2001, 50 (1): 63-67. doi: 10.7498/aps.50.63
Abstract +
Shao Zhong-Hao
2001, 50 (1): 73-78. doi: 10.7498/aps.50.73
Abstract +
CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL, AND THERMAL PROPERTIES
Xu Wei-Xin, LI Ya, Chen Ling-Yan, Zhang Zhe, Wu Yong-Gang, Qiao Yi
2001, 50 (1): 79-82. doi: 10.7498/aps.50.79
Abstract +
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES
SHEN HAN-XIN, HUANG MEI-CHUN, ZHU XIN-ZHONG
2001, 50 (1): 85-98. doi: 10.7498/aps.50.85
Abstract +
Xu yi, Pan Zhen-Ying, Wang Yue-Xia
2001, 50 (1): 88-94. doi: 10.7498/aps.50.88
Abstract +
TIAN QIANG
2001, 50 (1): 99-101. doi: 10.7498/aps.50.99
Abstract +
GUO LIN, ZHANG ZHENG-FAN, HAO YUE, ZHU JIAN-GANG
2001, 50 (1): 120-125. doi: 10.7498/aps.50.120
Abstract +
TANG CHENG-CHUN, WU GUANG-HENG, LI YANG-XIAN, ZHAN WEN-SHAN
2001, 50 (1): 132-138. doi: 10.7498/aps.50.132
Abstract +
CHENG WEN-HAO, LI WEI, LI CHUAN-JIAN
2001, 50 (1): 139-143. doi: 10.7498/aps.50.139
Abstract +
PENG YONG, TAN DONG-HUAN, WANG CHENG-WEI, LI HU-LIN
2001, 50 (1): 144-148. doi: 10.7498/aps.50.144
Abstract +
GE SHI-HUI, LI CHAO, MA XIAO, LI WEI, LI CHENG-XIAN
2001, 50 (1): 149-152. doi: 10.7498/aps.50.149
Abstract +
JIE DONG, LIN DUO-LIANG, ZHOU YUN-SONG, CHEN JIN-CHANG
2001, 50 (1): 153-158. doi: 10.7498/aps.50.153
Abstract +
XIAO ZHI-FEI, ZHANG TONG-HE, GU LAN-LAN, XU FEI, CHENG GUO-AN
2001, 50 (1): 164-168. doi: 10.7498/aps.50.164
Abstract +