Search

Article

x

Vol. 51, No. 3 (2002)

2002-02-05
GENERAL
Zhang Yi
2002, 51 (3): 461-464. doi: 10.7498/aps.51.461
Abstract +
Li Hua-Mei
2002, 51 (3): 465-467. doi: 10.7498/aps.51.465
Abstract +
Cheng Tian-Long, Chen Chang-Yuan, Sun Dong-Sheng, Liu You-Wen
2002, 51 (3): 468-473. doi: 10.7498/aps.51.468
Abstract +
Wang Fu-Peng, Wang Zan-Ji, Guo Jing-Bo
2002, 51 (3): 474-481. doi: 10.7498/aps.51.474
Abstract +
Ding Xiao-Ling, Wang Jian, Wang Xu-Ming, He Da-Ren
2002, 51 (3): 482-486. doi: 10.7498/aps.51.482
Abstract +
Yao Li-Na, Gao Jin-Feng
2002, 51 (3): 487-491. doi: 10.7498/aps.51.487
Abstract +
Dong Li-Yun, Yuan Yi-Wu, Dai Shi-Qiang, Xue Yu
2002, 51 (3): 492-496. doi: 10.7498/aps.51.492
Abstract +
ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS
Guo Jian-Jun
2002, 51 (3): 497-500. doi: 10.7498/aps.51.497
Abstract +
Sheng Yong, Jiang Gang, Zhu Zheng-He
2002, 51 (3): 501-505. doi: 10.7498/aps.51.501
Abstract +
Yang Xiang-Dong, Sun Gui-Hua
2002, 51 (3): 506-511. doi: 10.7498/aps.51.506
Abstract +
Tan Zhen-Yu, Ren Li-Ming, Chen Bao-Qin
2002, 51 (3): 512-518. doi: 10.7498/aps.51.512
Abstract +
Ge Zi-Ming, Lv Zhi-Wei, Zhou Ya-Jun, Wang Zhi-Wen
2002, 51 (3): 519-523. doi: 10.7498/aps.51.519
Abstract +
CLASSICAL AREA OF PHENOMENOLOGY
Liu Cheng-Yi, Deng Dong-Mei, Hu Wei, Guo Hong
2002, 51 (3): 524-526. doi: 10.7498/aps.51.524
Abstract +
Zhang Deng-Yu
2002, 51 (3): 532-535. doi: 10.7498/aps.51.532
Abstract +
Shi Shen-Lei, Shen Jian-Qi, Zhu Hong-Yi
2002, 51 (3): 536-540. doi: 10.7498/aps.51.536
Abstract +
Li Gao-Xiang, Peng Jin-Sheng, Zhang Li-Hui
2002, 51 (3): 541-546. doi: 10.7498/aps.51.541
Abstract +
Li Wen-Bo
2002, 51 (3): 547-553. doi: 10.7498/aps.51.547
Abstract +
Zheng Rui-Lun, Chen Hong, Liu Jun
2002, 51 (3): 554-558. doi: 10.7498/aps.51.554
Abstract +
Chen Yuan-Yuan, Wang Qi, Shi Jie-Long, Wei Qing
2002, 51 (3): 559-564. doi: 10.7498/aps.51.559
Abstract +
Xue Ting, Yu Jian, Yang Tian-Xin, Ni Wen-Jun, Li Shi-Chen
2002, 51 (3): 565-572. doi: 10.7498/aps.51.565
Abstract +
Wang Xiao-Sheng, She Wei-Long
2002, 51 (3): 573-577. doi: 10.7498/aps.51.573
Abstract +
Chen Yu, Wang Duo-Yuan, Li Yun-Jing, Nie Yu-Xin
2002, 51 (3): 578-583. doi: 10.7498/aps.51.578
Abstract +
Xie Guo-Feng, Wang De-Wu, Ying Chun-Tong
2002, 51 (3): 584-589. doi: 10.7498/aps.51.584
Abstract +
PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES
2002, 51 (3): 590-595. doi: 10.7498/aps.51.590
Abstract +
CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL, AND THERMAL PROPERTIES
Liu Lin
2002, 51 (3): 603-608. doi: 10.7498/aps.51.603
Abstract +
Dong Hui-Ning, Wu Shao-Yi, Zheng Wen-Chen, Wu Xiao-Xuan
2002, 51 (3): 616-619. doi: 10.7498/aps.51.616
Abstract +
Cehn Gang, Zhu Zhen-Gang
2002, 51 (3): 625-628. doi: 10.7498/aps.51.625
Abstract +
Ying Li-Zhen, Zhao Xin-Sheng, Zhang Ji-Cai, Dai Lun, Qin Guo-Gang
2002, 51 (3): 629-634. doi: 10.7498/aps.51.629
Abstract +
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES
Shen Yao-Wen, Kang Jun-Yong
2002, 51 (3): 645-648. doi: 10.7498/aps.51.645
Abstract +
Chen Zhi-Qian, Chen Hong, Cheng Nan-Pu, Zheng Rui-Lun
2002, 51 (3): 649-654. doi: 10.7498/aps.51.649
Abstract +
2002, 51 (3): 655-658. doi: 10.7498/aps.51.655
Abstract +
Cheng Shan-Hua, Ning Zhao-Yuan, Huang Feng
2002, 51 (3): 668-673. doi: 10.7498/aps.51.668
Abstract +
Tao Wei-Dong, Xia Hai-Peng, Bai Gui-Ru, Dong Jian-Feng, Nie Qiu-Hua
2002, 51 (3): 685-689. doi: 10.7498/aps.51.685
Abstract +
Wang Guo-Wen, Chen Xiao-Bo, Liu Kai, Zhang Jian, Chen Chang-Tian
2002, 51 (3): 690-695. doi: 10.7498/aps.51.690
Abstract +
Zhang Peng, Du Yun-Hui, Zeng Da-Ben
2002, 51 (3): 696-699. doi: 10.7498/aps.51.696
Abstract +
Zhao Jian-Hua, Yuan Hong-Yong, Fan Wei-Cheng, Chen Tao
2002, 51 (3): 700-704. doi: 10.7498/aps.51.700
Abstract +