Search

Article

x

Vol. 51, No. 4 (2002)

2002-02-20
GENERAL
Han Peng, Zhang Jie-Fang
2002, 51 (4): 705-711. doi: 10.7498/aps.51.705
Abstract +
Luo Shao-Kai
2002, 51 (4): 712-717. doi: 10.7498/aps.51.712
Abstract +
Liu Shi-Kuo, Zhao Qiang, Liu Shi-Da, Fu Zun-Tao
2002, 51 (4): 718-722. doi: 10.7498/aps.51.718
Abstract +
Xuan Xin-Wei
2002, 51 (4): 723-726. doi: 10.7498/aps.51.723
Abstract +
Zeng Gui-Hua, Zhu Hong-Wen
2002, 51 (4): 727-730. doi: 10.7498/aps.51.727
Abstract +
He Dai-Hai, Shu Wen-Tian, Chen Yong-Hong, Zhou Tong, Xu Jian-Xue
2002, 51 (4): 731-735. doi: 10.7498/aps.51.731
Abstract +
Zhou Shi-Peng, Li Guo-Hui, Xu De-Ming
2002, 51 (4): 736-741. doi: 10.7498/aps.51.736
Abstract +
Yang Tao, Shao Hui-He
2002, 51 (4): 742-748. doi: 10.7498/aps.51.742
Abstract +
Chen Shi-Hua, Xie Jin, Lu Jun-An, Liu Jie
2002, 51 (4): 749-752. doi: 10.7498/aps.51.749
Abstract +
Guan Xin-Peng, Chen Cai-Lian, Fan Zheng-Peng
2002, 51 (4): 753-758. doi: 10.7498/aps.51.753
Abstract +
Deng Yong, Shi Wen-Kang, Liu Qi
2002, 51 (4): 759-762. doi: 10.7498/aps.51.759
Abstract +
NUCLEAR PHYSICS
Tang Xiao-Yan, Zhang Yi-Men, Zhang Yu-Ming
2002, 51 (4): 771-775. doi: 10.7498/aps.51.771
Abstract +
ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS
Li Ji-Chao, Wang Chun-Lei, Zhong Wei-Lie, Xue Xu-Yan, Wang Yuan-Xu
2002, 51 (4): 776-781. doi: 10.7498/aps.51.776
Abstract +
Li Yong-Fang, Zhang Xiang-Yang, Sun Jian-Feng, Wang Yong-Fang
2002, 51 (4): 782-788. doi: 10.7498/aps.51.782
Abstract +
CLASSICAL AREA OF PHENOMENOLOGY
Cui Wei-Na, Huang Guo-Xiang, Zhu Shan-Hua
2002, 51 (4): 789-795. doi: 10.7498/aps.51.789
Abstract +
Huang Chun-Jia, Zhou Ming, Li Jiang-Fan, He Hui-Yong
2002, 51 (4): 805-808. doi: 10.7498/aps.51.805
Abstract +
Bian Bao-Min, Yang Ling, Chen Xiao, Ni Xiao-Wu
2002, 51 (4): 809-813. doi: 10.7498/aps.51.809
Abstract +
Liu Jin-Song, Hao Zhong-Hua
2002, 51 (4): 818-822. doi: 10.7498/aps.51.818
Abstract +
Wang Ben-Ren
2002, 51 (4): 823-827. doi: 10.7498/aps.51.823
Abstract +
Li Yu-Xiang, Zhan Jie-Min
2002, 51 (4): 828-834. doi: 10.7498/aps.51.828
Abstract +
PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES
Peng Lian-Mao, Cang Yu, Zhang Jie, Qiu Yang, Zhang Jun
2002, 51 (4): 843-846. doi: 10.7498/aps.51.843
Abstract +
CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL, AND THERMAL PROPERTIES
Li Jin-Hua, Yuan Ning-Yi, Lin Cheng-Lu
2002, 51 (4): 852-856. doi: 10.7498/aps.51.852
Abstract +
Wang Yong-Nian, Li Hong-Wei
2002, 51 (4): 857-862. doi: 10.7498/aps.51.857
Abstract +
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES
Shi Wei, Zhang Xian-Bin, Li En-Ling, Zhao Wei
2002, 51 (4): 867-872. doi: 10.7498/aps.51.867
Abstract +
Xie Er-Qing, Wang Wen-Wu, Jiang Ning, He De-Yan
2002, 51 (4): 873-876. doi: 10.7498/aps.51.873
Abstract +
Xu Ling, Ma Yi, Li Ming-Hai, Huang Xin-Fan, Chen Kun-Ji
2002, 51 (4): 877-881. doi: 10.7498/aps.51.877
Abstract +
2002, 51 (4): 882-888. doi: 10.7498/aps.51.882
Abstract +
Dong Zheng-Chao
2002, 51 (4): 894-897. doi: 10.7498/aps.51.894
Abstract +
Liang Fang-Ying
2002, 51 (4): 898-901. doi: 10.7498/aps.51.898
Abstract +
Shu Lei, Chen Yu-Guang, Chen Hong
2002, 51 (4): 902-907. doi: 10.7498/aps.51.902
Abstract +
Zheng Dai-Shun, Xie Tian, Bai Jian-Min, Wei Fu-Lin, Yang Zheng
2002, 51 (4): 908-912. doi: 10.7498/aps.51.908
Abstract +
Zhang Li-Gang, Li Yun-Biao, Zhao Shao-Ying, Shen Bao-Gen
2002, 51 (4): 913-916. doi: 10.7498/aps.51.913
Abstract +
Li He-Yin, Song Jin-Tao, Zhou Shi-Ming
2002, 51 (4): 917-921. doi: 10.7498/aps.51.917
Abstract +
Lu Ming-Zhu, Wan Ming-Xi, Shi Yu, Song Yan-Chun
2002, 51 (4): 928-934. doi: 10.7498/aps.51.928
Abstract +
GEOPHYSICS, ASTRONOMY, AND ASTROPHYSICS
Dai Chang-Jiang, He Hui-Lin, Ye Zi-Piao
2002, 51 (4): 935-938. doi: 10.7498/aps.51.935
Abstract +