Search

Article

x

Vol. 51, No. 5 (2002)

2002-03-05
GENERAL
Ge Wei-Kuan
2002, 51 (5): 939-942. doi: 10.7498/aps.51.939
Abstract +
Li Ai-Min, Jiang Jin-Huan, Li Zi-Ping
2002, 51 (5): 943-945. doi: 10.7498/aps.51.943
Abstract +
Li Zhi-Bin, Xu Gui-Qiong
2002, 51 (5): 946-950. doi: 10.7498/aps.51.946
Abstract +
Zhang Yu-Feng, Guo Fu-Kui
2002, 51 (5): 951-954. doi: 10.7498/aps.51.951
Abstract +
Chen Wei-Zhong, Chen Li-Li
2002, 51 (5): 955-960. doi: 10.7498/aps.51.955
Abstract +
Liu Song-Hao, Wu Ling-An, Yang Li
2002, 51 (5): 961-965. doi: 10.7498/aps.51.961
Abstract +
Lv Jun-Li
2002, 51 (5): 973-976. doi: 10.7498/aps.51.973
Abstract +
Luo Xiao-Qin
2002, 51 (5): 977-981. doi: 10.7498/aps.51.977
Abstract +
Ren Hai-Peng, Liu Ding
2002, 51 (5): 982-987. doi: 10.7498/aps.51.982
Abstract +
Ma Ben-Kun, Tang Gang
2002, 51 (5): 994-998. doi: 10.7498/aps.51.994
Abstract +
Yu Hui-Sheng, Luo Shou-Fu, Wang Yong-Rui, Sun Xia, Wu Zi-Qin
2002, 51 (5): 999-1003. doi: 10.7498/aps.51.999
Abstract +
He Mao-Gang, Liu Zhi-Gang
2002, 51 (5): 1004-1010. doi: 10.7498/aps.51.1004
Abstract +
Yan Long, Zhang Yong-Ping, Peng Yi-Ping, Pang Shi-Jin, Gao Hong-Jun
2002, 51 (5): 1017-1021. doi: 10.7498/aps.51.1017
Abstract +
ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS
Gu Zhen-Yu, Ji Pei-Yong
2002, 51 (5): 1022-1025. doi: 10.7498/aps.51.1022
Abstract +
Zhang Jia-Liang, Liu Li-Ying, Ma Teng-Cai
2002, 51 (5): 1026-1030. doi: 10.7498/aps.51.1026
Abstract +
Wang Qian-Qian, Wei Guang-Hui
2002, 51 (5): 1031-1034. doi: 10.7498/aps.51.1031
Abstract +
Wang Qi, Chen Jian-Xin, Xia Yuan-Qin, Chen De-Ying
2002, 51 (5): 1035-1039. doi: 10.7498/aps.51.1035
Abstract +
CLASSICAL AREA OF PHENOMENOLOGY
Hu Xiao-Fang, Huang Wan-Xia, Tai Yu-Lian, Zhu Pei-Ping, Mai Zhen-Hong
2002, 51 (5): 1040-1043. doi: 10.7498/aps.51.1040
Abstract +
Su Hui-Min, Zheng Xi Guang, Wang Xia, Xu Jian-Feng, Wang He-Zhou
2002, 51 (5): 1044-1048. doi: 10.7498/aps.51.1044
Abstract +
Huang Chun-Jia, He Hui-Yong, Li Jiang-Fan, Zhou Ming
2002, 51 (5): 1049-1053. doi: 10.7498/aps.51.1049
Abstract +
She Shou-Xian
2002, 51 (5): 1054-1056. doi: 10.7498/aps.51.1054
Abstract +
Liu Cheng-Yi, Guo Qi, Tian Ye
2002, 51 (5): 1057-1062. doi: 10.7498/aps.51.1057
Abstract +
Tan Chun-Lei, Yi Yong-Xiang, Wang Gu-Peng
2002, 51 (5): 1063-1067. doi: 10.7498/aps.51.1063
Abstract +
Li Cun-Bao, Gong An-Long, Li Rui-Qu
2002, 51 (5): 1068-1074. doi: 10.7498/aps.51.1068
Abstract +
Zhao Xiao-Peng, Gao Xiu-Min, Gao Dan-Jun, Zhong Hong-Fei
2002, 51 (5): 1075-1080. doi: 10.7498/aps.51.1075
Abstract +
PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES
Chen Zheng-Lin, Zhang Jie, Teng Hao, Zhang Jun, Dong Quan-Li
2002, 51 (5): 1081-1086. doi: 10.7498/aps.51.1081
Abstract +
CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL, AND THERMAL PROPERTIES
Cao You-An, Yuan Hong-Wu, Ye Xiao-Rong, Yang Qi-Bin, Wang Yuan-Ming
2002, 51 (5): 1087-1093. doi: 10.7498/aps.51.1087
Abstract +
Li Xiao-Jie
2002, 51 (5): 1098-1102. doi: 10.7498/aps.51.1098
Abstract +
Ye Jian-Song, Hu Xiao-Jun
2002, 51 (5): 1108-1112. doi: 10.7498/aps.51.1108
Abstract +
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES
Xu Chang-Fa, Yang Yin-Tang, Liu Li
2002, 51 (5): 1113-1117. doi: 10.7498/aps.51.1113
Abstract +
Cao Tian-De
2002, 51 (5): 1118-1121. doi: 10.7498/aps.51.1118
Abstract +
Liu Xu-Dong, Wang Jin, Liu Mei, Xing Ding-Yu
2002, 51 (5): 1122-1127. doi: 10.7498/aps.51.1122
Abstract +

EDITOR'S SUGGESTION

Shen Lin-Fang, He Sai-Ling, Wu Liang
2002, 51 (5): 1133-1138. doi: 10.7498/aps.51.1133
Abstract +
Xu Run, Shen Ming-Rong, Ge Shui-Bing
2002, 51 (5): 1139-1143. doi: 10.7498/aps.51.1139
Abstract +
GEOPHYSICS, ASTRONOMY, AND ASTROPHYSICS
Yao Guo-Zheng, Song Tai-Peng
2002, 51 (5): 1144-1148. doi: 10.7498/aps.51.1144
Abstract +
LETTERS
Lai Tian-Shu, Lin Wei-Zhu, Mo Dang
2002, 51 (5): 1149-1152. doi: 10.7498/aps.51.1149
Abstract +