Search

Article

x

Vol. 51, No. 7 (2002)

2002-04-05
Topics
GENERAL
Li Zhong-Xin, Jin Ya-Qiu
2002, 51 (7): 1403-1411. doi: 10.7498/aps.51.1403
Abstract +
Wu Heng-An, Ni Xiang-Gui, Wang Yu, Wang Xiu-Xi
2002, 51 (7): 1412-1415. doi: 10.7498/aps.51.1412
Abstract +
Luo Shao-Kai
2002, 51 (7): 1416-1423. doi: 10.7498/aps.51.1416
Abstract +
Li Zhi-Bin, Xu Gui-Qiong
2002, 51 (7): 1424-1427. doi: 10.7498/aps.51.1424
Abstract +
Lu Jing, Yan Jia-Ren
2002, 51 (7): 1428-1433. doi: 10.7498/aps.51.1428
Abstract +
Wu Fu-Gen, Liu You-Yan
2002, 51 (7): 1434-1434. doi: 10.7498/aps.51.1434
Abstract +
Zhang Quan, Tang Chao-Jing, Zhang Shen-Qiang
2002, 51 (7): 1439-1447. doi: 10.7498/aps.51.1439
Abstract +
Zhu Hong-Yi, Shen Jian-Qi
2002, 51 (7): 1448-1452. doi: 10.7498/aps.51.1448
Abstract +
Guo Jian-You
2002, 51 (7): 1453-1457. doi: 10.7498/aps.51.1453
Abstract +
Wang Yan-Shen
2002, 51 (7): 1458-1466. doi: 10.7498/aps.51.1458
Abstract +
Gao Yuan, Zhu Lun-Wu, Weng Jia-Qiang, Fang Jin-Qing
2002, 51 (7): 1483-1488. doi: 10.7498/aps.51.1483
Abstract +
Wei Jun-Jie, Chen Yan-Yan, Peng Jian-Hua, Liu Bing-Zheng
2002, 51 (7): 1489-1496. doi: 10.7498/aps.51.1489
Abstract +
Tao Chao-Hai, Lu Jun-An, Lv Jin-Hu
2002, 51 (7): 1497-1501. doi: 10.7498/aps.51.1497
Abstract +
NUCLEAR PHYSICS
ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS
Tan Zhen-Yu, Xia Yue-Yuan
2002, 51 (7): 1506-1511. doi: 10.7498/aps.51.1506
Abstract +
CLASSICAL AREA OF PHENOMENOLOGY
Xue Ting, Yu Jian, Yang Tian-Xin, Ni Wen-Jun, Li Shen-Chen
2002, 51 (7): 1521-1529. doi: 10.7498/aps.51.1521
Abstract +
Guo Ru, Zhou Zong-Wen, Li Yi-Gang, Ling Zhen-Fang, Dong Xiao-Yi
2002, 51 (7): 1530-1534. doi: 10.7498/aps.51.1530
Abstract +
Bo Yong, Wang De-Wu, Ying Chun-Tong
2002, 51 (7): 1535-1541. doi: 10.7498/aps.51.1535
Abstract +
Li Jun-Feng, Cao Jin-Xiang, Zhang Chuan-Bao, Song Fa-Lun
2002, 51 (7): 1542-1548. doi: 10.7498/aps.51.1542
Abstract +
PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES
Lu Xin-Pei, Pan Huan, Zhang Han-Hong
2002, 51 (7): 1549-1553. doi: 10.7498/aps.51.1549
Abstract +
CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL, AND THERMAL PROPERTIES
Zhang Hong-Mei, Liu De, Ma Dong-Ping
2002, 51 (7): 1554-1558. doi: 10.7498/aps.51.1554
Abstract +
Peng Tong-Jiang, Wan Pu, Song Gong-Bao, Li Bo-Wen
2002, 51 (7): 1575-1580. doi: 10.7498/aps.51.1575
Abstract +
Li Zhi-Qiang, Lu Xia-Lian, Chen Min, He Shan, Li Jing-De
2002, 51 (7): 1581-1585. doi: 10.7498/aps.51.1581
Abstract +
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES
Xu Xiao-Hong, Wu Hai-Shun, Zhang Fu-Qiang, Jin Zhi-Hao, Jiang Zhen-Yi
2002, 51 (7): 1586-1590. doi: 10.7498/aps.51.1586
Abstract +
Oyang Shi-Gen, Guan Yi, She Wei-Long
2002, 51 (7): 1596-1599. doi: 10.7498/aps.51.1596
Abstract +
Huang Qing-Long, Cao Tian-De
2002, 51 (7): 1600-1603. doi: 10.7498/aps.51.1600
Abstract +
Zheng Ren-Rong, Chen Zhi-Qian
2002, 51 (7): 1604-1607. doi: 10.7498/aps.51.1604
Abstract +
Pan Wei, Li Wei, Zhu Ming-Gang
2002, 51 (7): 1608-1611. doi: 10.7498/aps.51.1608
Abstract +
Qu Zhong, Wang Qi, Zhou Jiong-Ang, Li Chun-Fang, Shi Jie-Long
2002, 51 (7): 1612-1620. doi: 10.7498/aps.51.1612
Abstract +
Liu Peng, Yao Xi
2002, 51 (7): 1621-1627. doi: 10.7498/aps.51.1621
Abstract +
Liu Peng, Bian Xiao-Bing, Zhang Liang-Ying, Yao Xi
2002, 51 (7): 1628-1633. doi: 10.7498/aps.51.1628
Abstract +
Cao Wan-Qiang, Li Jing-De
2002, 51 (7): 1634-1638. doi: 10.7498/aps.51.1634
Abstract +
Xu Rong-Qing, Zhou Qing-Chun, Wang Jia-Fu
2002, 51 (7): 1639-1644. doi: 10.7498/aps.51.1639
Abstract +
Dong Yan-Feng, Li Qing-Shan
2002, 51 (7): 1645-1648. doi: 10.7498/aps.51.1645
Abstract +
GEOPHYSICS, ASTRONOMY, AND ASTROPHYSICS
Wang Bo-Bo, Liu Liao
2002, 51 (7): 1654-1660. doi: 10.7498/aps.51.1654
Abstract +