Search

Article

x

Vol. 44, No. 6 (1995)

1995-03-20
GENERAL
Qu Shi-Xian, B.Christiansen, He Da-Ren
1995, 44 (6): 841-852. doi: 10.7498/aps.44.841
Abstract +
CLASSICAL AREA OF PHENOMENOLOGY
Chen Shi-Gang, Wang Wen-Jie, Wang Guang-Rui
1995, 44 (6): 862-871. doi: 10.7498/aps.44.862
Abstract +
PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES
Sun Yu-Xing, Gong Qi-Huang, Zhou Xi-Huang, Gu Zhen-Nan, Qiang Di
1995, 44 (6): 872-876. doi: 10.7498/aps.44.872
Abstract +
Wang De-Zhen, Ma Teng-Cai, Gong Ye
1995, 44 (6): 877-884. doi: 10.7498/aps.44.877
Abstract +
CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL, AND THERMAL PROPERTIES
Gong Xin-Gao
1995, 44 (6): 885-896. doi: 10.7498/aps.44.885
Abstract +
Sun Rui-Peng, Huang Xi-Min, Ma Kai, Jing Hai, Wang Zong-Kai
1995, 44 (6): 897-902. doi: 10.7498/aps.44.897
Abstract +
Xie Bin, Su Fang, Wang Wen-Lou
1995, 44 (6): 903-910. doi: 10.7498/aps.44.903
Abstract +
Chai Jun, Chen Guo-Liang, Fang Zheng-Zhi
1995, 44 (6): 977-986. doi: 10.7498/aps.44.977
Abstract +
Xu Zhi-Hua, Fan Hong-Yi, Xu Ke-Sheng
1995, 44 (6): 987-994. doi: 10.7498/aps.44.987
Abstract +
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES
Cao Xiao-Wen, Xu Xiao-Jun, Fang Jun, He Jian-Min
1995, 44 (6): 917-921. doi: 10.7498/aps.44.917
Abstract +
Chen Shun-Lin, Gu Qiang, Wang Tian-Min
1995, 44 (6): 936-942. doi: 10.7498/aps.44.936
Abstract +
Li Jie, Gao Xiao-Hui, Jiang Shu-Fen, Wang Hao, Wang Xiao-Gang, Gao De
1995, 44 (6): 949-957. doi: 10.7498/aps.44.949
Abstract +
Zhang Guo-Min, Yang Chuan-Zhang
1995, 44 (6): 958-962. doi: 10.7498/aps.44.958
Abstract +
Wang Jian-Ping, Han De-Hua, Luo He-Lie, Sun Yu-Wen, Lu Qing-Xin
1995, 44 (6): 963-969. doi: 10.7498/aps.44.963
Abstract +
Xia You-Lin, Ye Chao-Hui
1995, 44 (6): 970-976. doi: 10.7498/aps.44.970
Abstract +
Wu Shan
1995, 44 (6): 1003-1008. doi: 10.7498/aps.44.1003
Abstract +