[1] Abbe E 1873 Acchiv. Mikroskop. Anat. 9 413
[2] Wang Z, Guo W, Li L, Luk'Yanchuk B, Khan A, Liu Z, Chen Z, Hong M 2011 Nat. Commun. 2 218
[3] Li L, Guo W, Yan Y, Lee S, Wang T 2013 Light: Sci. Appl. 2 72
[4] Wang S, Zhang D, Zhang H, Han X, Xu R 2015 Microsc. Res. Tech. 78 1128
[5] Lin Q, Wang D, Wang Y, Rong L, Zhao J, Guo S, Wang M 2016 Opt. Quant. Electron. 48 557
[6] Guo H, Han Y, Weng X, Zhao Y, Sui G, Wang Y, Zhuang S 2013 Opt. Express 21 2434
[7] Hao X, Liu X, Kuang C, Li Y 2013 Appl. Phys. Lett. 102 013104
[8] Wang S Y, Zhang H J, Zhang D X 2013 Acta Phys. Sin. 62 034207 (in Chinese)[王淑莹, 章海军, 张冬仙 2013 物理学报 62 034207]
[9] Li J, Liu W, Li T, Rozen I, Zhao J, Bahari B, Kante B, Wang J 2016 Nano Lett. 16 6604
[10] Lai H S S, Wang F, Li Y, Jia B, Liu L, Li W J 2016 Plos One 11 e0165194
[11] Wang F F, Liu L Q, Yu H, Wen Y D, Yu P, Liu Z, Wang Y C, Li W J 2016 Nat. Commun. 7 13748
[12] Krivitsky L A, Jia J W, Wang Z, Luk'Yanchuk B 2013 Sci. Rep. 3 3501
[13] Yang H, Moullan N, Auwerx J, Gijs M A 2014 Small 10 1712
[14] Wu L, Zhu H, Yan B, Wang Z, Zhou S 2015 J. Mater. Chem. C 3 10907
[15] Yan B, Yue L, Wang Z 2016 Opt. Commun. 370 140
[16] Lee S, Li L, Wang Z 2014 J. Opt. 16 015704
[17] Zhou R, Wu M X, Shen F, Hong M H 2017 Acta Phys. Sin. 66 140702 (in Chinese)[周锐, 吴梦雪, 沈飞, 洪明辉 2017 物理学报 66 140702]
[18] Darafsheh A, Limberopoulos N I, Derov J S, Walker Jr D E, Astratov V N 2014 Appl. Phys. Lett. 104 061117
[19] Darafsheh A 2017 Opt. Lett. 42 735
[20] Allen K W, Farahi N, Li Y, Limberopoulos N I, Walker D E, Urbas A M, Liberman V, Astratov V N 2015 Ann. Phys. 527 513
[21] Hao X, Kuang C, Liu X, Li Y 2011 Appl. Phys. Lett. 99 203102
[22] Lin Y H, Tsai D P 2012 Opt. Express 20 16205
[23] Ye R, Ye Y H, Zhou Z T, Xu H H 2013 Langmuir 29 1796
[24] Shi S, Zhang Z Y, He M Y, Li X P, Yang J, Du J L 2010 Opt. Express 18 10685
[25] Duan Y B, Barbastathis G, Zhang B L 2013 Opt. Lett. 38 2988